Ogłoszenia

W związku z odwołaniem zajęć w formie bezpośredniej do czerwca 2020 roku, obowiązywać będzie następujące kalendarium oraz zasady zaliczenia roku:

 

 1. do 30 kwietnia 2020 wykładowcy udostępnią online materiały związane z wykładem, bądź seminarium oraz poinformują o formie i terminie zaliczenia. Wszystko będzie można pobrać w zakładce „do pobrania”.

 

 1. do 4 czerwca 2020 należy zaliczyć egzaminy oraz pracę roczną. Do tego czasu należy też złożyć indeksy w sekretariacie, aby profesorowie mogli wpisać oceny i zaliczenia.

 

Konferencja doktorantów „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, która miała się odbyć 7 maja 2020, zostaje przeniesiona na wrzesień albo na po wakacjach. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Uwaga!  Ogłoszenia dla studentów studiów doktoranckich w zakładce – ,,Studia doktoranckie (okres przejściowy)”

 

Terminarz zajęć

Czym jest?

Szkoła Doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

 1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
 2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia pastoralna
 • Teologia św. Tomasza z Akwinu
 • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

 

Sekretariat PWTW (kontakt)

Ogłoszenia

W związku z odwołaniem zajęć w formie bezpośredniej do czerwca 2020 roku, obowiązywać będzie następujące kalendarium oraz zasady zaliczenia roku:

 

 1. do 30 kwietnia 2020 wykładowcy udostępnią online materiały związane z wykładem, bądź seminarium oraz poinformują o formie i terminie zaliczenia. Wszystko będzie można pobrać w zakładce „do pobrania”.

 

 1. do 4 czerwca 2020 należy zaliczyć egzaminy oraz pracę roczną. Do tego czasu należy też złożyć indeksy w sekretariacie, aby profesorowie mogli wpisać oceny i zaliczenia.

 

 1. do 27 czerwca 2020 należy złożyć w sekretariacie wydrukowaną pracę licencjacką. Egzamin licencjacki I. termin odbędzie się po 15 września 2020. Szczegółowa data zostanie podana w późniejszym terminie.

 

PRZYPOMINAM O UISZCZENIU OPŁAT ZA STUDIA!

 

Konferencja doktorantów „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, która miała się odbyć 7 maja 2020, zostaje przeniesiona na wrzesień albo na po wakacjach. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Terminarz zajęć i kalendarium

 

Dokumenty

 

Kierownik studiów doktoranckich

 

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

 

Kierownicy specjalizacji

 

Sekretariat PWTW (kontakt)