Ogłoszenia

Przypominam o konferencji na Bobolanum 5 grudnia 2019 o godz. 9.30 (szczegółowy program). Obecność obowiązkowa!

 

Uwaga!  Ogłoszenia dla studentów studiów doktoranckich w zakładce – ,,Studia doktoranckie (okres przejściowy)”

 

Terminarz zajęć

Czym jest?

Szkoła Doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

 

Sekretariat PWTW (kontakt)

Ogłoszenia

Przypominam o konferencji na Bobolanum 5 grudnia 2019 o godz. 9.30 (szczegółowy program). Obecność obowiązkowa!

Doktoranci 2. roku, którzy chcieliby zaliczyć swoją pracę magisterską jako licencjat proszeni są o złożenie jej wraz z odpowiednim podaniem (wzór na stronie) do sekretariatu do końca grudnia 2019.

Przypominam, że obecność na zajęciach z teologii ogólnej dla 2. roku studiów doktoranckich jest obowiązkowa. Studentów 3. i 4. roku zapraszamy na wykłady z teologii ogólnej jako wolnych słuchaczy. Zajęcia specjalizacyjne są obowiązkowe dla wszystkich i będą rozliczane!

Przypominam o konieczności jak najszybszego uregulowania opłaty za studia (do XI 2019).

Proszę uczestników studiów doktoranckich (tych co jeszcze nie dostarczyli) o przyniesienie zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań do odbywania studiów.

Po hasło do witryny „do pobrania” można się zgłaszać do sekretariatu.

 

Terminarz zajęć i kalendarium

 

Dokumenty

 

Kierownik studiów doktoranckich

 

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

 

Kierownicy specjalizacji

 

Sekretariat PWTW (kontakt)