Ogłoszenia

Konferencja doktorantów „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, która miała się odbyć 7 maja 2020, zostaje przeniesiona na wrzesień albo na po wakacjach. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

 

W sprawie zawieszenia zajęć w związku z zagrożeniem epidemicznym do kursów doktoranckich stosuje się zarządzenie Rektora (https://www.pwtw.pl/). Dla kursów doktoranckich nie jest przewidziane przekazywanie materiałów przez internet. Proszę wykorzystać czas na pracę naukową, zwłaszcza na pisanie prac rocznych.

 

Uwaga!  Ogłoszenia dla studentów studiów doktoranckich w zakładce – ,,Studia doktoranckie (okres przejściowy)”

 

Terminarz zajęć

Czym jest?

Szkoła Doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

 

Sekretariat PWTW (kontakt)

Ogłoszenia

Konferencja doktorantów „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, która miała się odbyć 7 maja 2020, zostaje przeniesiona na wrzesień albo na po wakacjach. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

 

W sprawie zawieszenia zajęć w związku z zagrożeniem epidemicznym do kursów doktoranckich stosuje się zarządzenie Rektora (https://www.pwtw.pl/). Dla kursów doktoranckich nie jest przewidziane przekazywanie materiałów przez internet. Proszę wykorzystać czas na pracę naukową, zwłaszcza na pisanie prac rocznych.

 

Termin I. egzaminu licencjackiego został ustalony na 18.06.2020 (czwartek) na godz. 10.00. Odbędzie się on w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3.

 

Terminarz zajęć i kalendarium

 

Dokumenty

 

Kierownik studiów doktoranckich

 

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

 

Kierownicy specjalizacji

 

Sekretariat PWTW (kontakt)