Jak przygotować do małżeństwa?

Trzeba pomóc w zrozumieniu, że sakrament to nie tylko jakiś moment, który potem staje się częścią przeszłości i wspomnień, ale wywiera on swój wpływ na całe życie małżeńskie w sposób trwały.

Papież Franciszek, „Amoris laetitia”

 • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny oferuje dwuletnie studium (cztery semestry) przeznaczone dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, głównie par małżeńskich, ale nie tylko. Jego celem, oprócz formacji własnej, ma być wykształcenie osób, które mogą włączyć się w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa (np. poprzez uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też pracę w poradni rodzinnej) oraz w duszpasterstwie parafialnym.

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
 • poprawa efektywności komunikacji
 • głębsze zrozumienie własnych potrzeb
 • nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów
 • pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
 • dogłębne rozumienie małżeństwa według Jana Pawła II

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w życie parafii, które po konsultacji z księdzem Proboszczem zdecydują się służyć radą, pomocą i profesjonalnym wsparciem narzeczonym i rodzinom we własnej wspólnocie parafialnej. Minimalny wiek kandydata – 25 lat.

 • Co po studium? (profil absolwenta)

Absolwent studium posiądzie wiedzę potrzebną do udzielania profesjonalnej pomocy narzeczonym w trakcie przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz w duszpasterstwie rodzin. Wiedza ta obejmować będzie m.in.: podstawy teologii rodziny, współczesne nauczanie Kościoła, psychologię rozwojową, sposób prowadzenia mediacji i komunikację interpersonalną, psychoprofilaktykę uzależnień, podstawowy kurs rozpoznawania płodności (szczegóły na folderze). Forma warsztatowa pozwoli na nabycie konkretnych umiejętności pracy z narzeczonymi i małżonkami.

 • Forma zajęć

Zajęcia będą miały formę wykładową i warsztatową. Wśród tematów, które będą poruszane znajdą się: mediacje rodzinne, komunikacja interpersonalna, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, psychologia uzależnień i psychologia rozwojowa, metodyka pracy z grupą. Będzie też mowa o duchowości w małżeństwie, jak się wspólnie modlić i wzrastać duchowo. Poruszone zostaną elementy bioetyczne i biomedyczne życia rodzinnego. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w miesiącu w soboty, przez cztery semestry.

Program studium

 • Część wykładowa:

Biblia o małżeństwie i rodzinie
Chrześcijańska wizja małżeństwa
Aktualna nauka kościoła o rodzinie
Teologia ciała i seksualności
Chrześcijańska etyka seksualna
Bioetyka życia małżeńskiego
Biomedyczne podstawy prokreacji
Teologia duszpasterstwa rodzin
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Duchowość relacji małżeńskiej
Psychologia płci
Psychologia małżeństwa
Małżeństwo w prawie kanonicznym
DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa
Patologie życia seksualnego
Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy)

 • Część warsztatowa:

Kryzysy małżeńskie
Psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i dorosłych
Komunikacja z nastolatkiem (kryzysy wieku)
Wartości i potrzeby w relacji małżeńskiej
Porozumienie bez przemocy (relacje międzyludzkie)
Metodyka pracy z grupą

TERMINY ZAJĘĆ dla I roku w 2018/2019

6, 13, 27 października 2018 r.
24 listopada 2018 r.
1, 8, 15 grudnia 2018 r.
12 stycznia 2019 r.
2 i 16 lutego 2019 r.
2, 23, 30 marca 2019 r.
27 kwietnia 2019 r.
18 maja 2019 r.
8 czerwca 2019 r.

TERMINY ZAJĘĆ dla II roku w 2018/2019

6 i 27 października 2018 r.
24 listopada 2018 r.
1 i 15 grudnia 2018 r.
12 stycznia 2019 r.
16 lutego 2019 r.
2 i 23 marca 2019 r.
6 i 27 kwietnia 2019 r.
18 i 25 maja 2019 r.
8 czerwca 2019 r.

Zajęcia odbywają się od godziny 9.00 do 16.00

 • Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

Ankieta personalna

Podanie

Opinia Księdza Proboszcza

Rekrutacja trwa do 1 października 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie na kurs następuje w momencie osobistego zgłoszenia w sekretariacie z kompletem dokumentów oraz wniesieniu opłaty za połowe pierwszego semestru.

 • Opłaty

Koszt studium to 400 zł/os. za semestr dla małżeństw i 500 zł dla indywidualnych osób.

 • Kierownik studiów

ks. dr Marcin Szczerbiński (tel. 501 928 633)