Jak przygotować do małżeństwa?

Trzeba pomóc w zrozumieniu, że sakrament to nie tylko jakiś moment, który potem staje się częścią przeszłości i wspomnień, ale wywiera on swój wpływ na całe życie małżeńskie w sposób trwały.

Papież Franciszek, „Amoris laetitia”

 • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny oferuje dwuletnie studium (cztery semestry) przeznaczone dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, głównie par małżeńskich, ale nie tylko. Jego celem, oprócz formacji własnej, ma być wykształcenie osób, które mogą włączyć się w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa (np. poprzez uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też pracę w poradni rodzinnej) oraz w duszpasterstwie parafialnym.

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
 • poprawa efektywności komunikacji
 • głębsze zrozumienie własnych potrzeb
 • nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów
 • pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
 • dogłębne rozumienie małżeństwa według Jana Pawła II

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w życie parafii, które po konsultacji z księdzem Proboszczem zdecydują się służyć radą, pomocą i profesjonalnym wsparciem narzeczonym i rodzinom we własnej wspólnocie parafialnej. Minimalny wiek kandydata – 25 lat.

 • Co po studium? (profil absolwenta)

Absolwent studium posiądzie wiedzę potrzebną do udzielania profesjonalnej pomocy narzeczonym w trakcie przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz w duszpasterstwie rodzin. Wiedza ta obejmować będzie m.in.: podstawy teologii rodziny, współczesne nauczanie Kościoła, psychologię rozwojową, sposób prowadzenia mediacji i komunikację interpersonalną, psychoprofilaktykę uzależnień, podstawowy kurs rozpoznawania płodności. Forma warsztatowa pozwoli na nabycie konkretnych umiejętności pracy z narzeczonymi i małżonkami.

 • Forma zajęć

Zajęcia będą miały formę wykładową i warsztatową. Wśród tematów, które będą poruszane znajdą się: komunikacja interpersonalna, sposoby pomagania w kryzysie, mediacje rodzinne, udzielanie informacji zwrotnej, psychologia uzależnień i psychologia rozwojowa, metodyka pracy z grupą. Będzie też mowa o duchowości w małżeństwie, jak się wspólnie modlić i wzrastać duchowo. Poruszone zostaną elementy bioetyczne i biomedyczne życia rodzinnego. Zajęcia będą się odbywać ok. dwa razy w miesiącu w soboty, przez cztery semestry.

Program studium

 • Część wykładowa:

Biblia o małżeństwie i rodzinie
Chrześcijańska wizja małżeństwa
Aktualna nauka kościoła o rodzinie
Teologia ciała i seksualności
Chrześcijańska etyka seksualna
Bioetyka życia małżeńskiego
Biomedyczne podstawy prokreacji
Teologia duszpasterstwa rodzin
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Duchowość relacji małżeńskiej
Psychologia płci
Psychologia małżeństwa
Małżeństwo w prawie kanonicznym
DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa
Patologie życia seksualnego
Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy)

 • Część warsztatowa:

Kryzysy małżeńskie
Psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i dorosłych
Komunikacja z nastolatkiem (kryzysy wieku)
Wartości i potrzeby w relacji małżeńskiej
Porozumienie bez przemocy (relacje międzyludzkie)
Metodyka pracy z grupą

TERMINY ZAJĘĆ dla I roku w 2019/2020

5 października – S. dr Judyta Pudełko – Biblia o małżeństwie i rodzinie (4h) + inauguracja roku akademickiego

12 października – dr Agnieszka Kozak – PBP (NVC)  – Komunikacja interpersonalna (8h)

26 października – dr Agnieszka Wróbel – PBP (NVC)  – Komunikacja interpersonalna (8h)

16 listopada – Agnieszka i Mariusz Rogalscy – Duchowość relacji małżeńskiej (4h) oraz ks. prof. Robert Skrzypczak –  Chrześcijańska wizja małżeństwa (4h)

23 listopada – mgr Marcin Rzeczkowski – Psychoprofilaktyka uzależnień (8h)

30 listopada – Agnieszka i Mariusz Rogalscy – Duchowość relacji małżeńskiej (4h) oraz ks. prof. Robert Skrzypczak –  Chrześcijańska wizja małżeństwa (4h)

14 grudnia – dr Agnieszka Kozak – PBP (NVC) – Wartości i potrzeby w relacji (8h)

11 stycznia – dr Agnieszka Wróbel – Komunikacja z nastolatkiem (8h)

18 stycznia – ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC – Bioetyka życia małżeńskiego (4h) oraz ks. prof. Robert Skrzypczak –  Chrześcijańska wizja małżeństwa (4h)

25 stycznia – Agnieszka i Mariusz Rogalscy – Duchowość relacji małżeńskiej (4h) oraz ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC – Bioetyka życia małżeńskiego (4h)

29 lutego – ks. mgr lic. Marcin Kłosowski – Psychologia rozwojowa i wychowawcza (4h) oraz (…) Wychowanie dzieci we współczesnych uwarunkowaniach społecznych (4h)

21 marca – dr Agnieszka Kozak – PBP (NVC) – Komunikacja interpersonalna (8h)

4 kwietnia – ks. mgr lic. Marcin Kłosowski – Psychologia rozwojowa i wychowawcza (4h) oraz ks. mgr lic. Marcin Kłosowski – Psychologia małżeństwa (4h)

25 kwietnia – dr Agnieszka Kozak – Kryzysy w małżeństwie i rodzinie (8h)

9 maja – ks. mgr lic. Marcin Kłosowski – Psychologia małżeństwa (4h) oraz mgr Paweł Zuchniewicz – Teologia ciała i seksualności (4h)

30 maja – mgr Paweł Zuchniewicz – Teologia ciała i seksualności (4h) + zakończenie roku akademickiego

 

TERMINY ZAJĘĆ dla II roku w 2019/2020

5 października – dr Agnieszka Kozak – Porozumienie bez przemocy (NVC) (8h)

12 października – ks. mgr lic. Marcin Kłosowski – Psychologia płci (4h) oraz ks. dr. hab. Tomasz Jakubiak – Małżeństwo w prawie kanonicznym (4h)

16 listopada – dr Agnieszka Kozak – Porozumienie bez przemocy (NVC) (8h)

23 listopada – ks. mgr lic. Marcin Kłosowski – Psychologia płci (4h) oraz mgr Ewa Maciocha – Patologie życia seksualnego (4h)

30 listopada – dr Natalia Suszczewicz – Biomedyczne podstawy prokreacji (8h)

7 grudnia – dr Agnieszka Kozak – Kryzysy w relacji (8h)

14 grudnia –  mgr Ewa Maciocha – Patologie życia seksualnego (4h) oraz mgr Beata Chojnacka – Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy) (4h)

11 stycznia – dr Agnieszka Kozak – Porozumienie bez przemocy (NVC) (8h)

18 stycznia – dr Izabela Dmitrowicz – DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa (4h) oraz mgr Beata Chojnacka – Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy) (4h)

25 stycznia – dr Izabela Dmitrowicz – DDA i jego konsekwencje dla małżeństwa (4h) oraz mgr Beata Chojnacka – Rozpoznawanie płodności (kurs podstawowy) (4h)

8 lutego – dr Agnieszka Wróbel – Komunikacja PBP (NVC) (8h)

14 marca – dr Agnieszka Kozak – Metodyka pracy z grupą (8h)

4 kwietnia – dr Agnieszka Kozak – Metodyka pracy z grupą (8h)

18 kwietnia – dr Agnieszka Kozak – Metodyka pracy z grupą (8h)

16 maja – dr Agnieszka Kozak – Metodyka pracy z grupą (8h)

30 maja – ks. dr Marcin Szczerbiński – Teologia duszpasterstwa rodzin (4h) + zakończenie roku akademickiego

 

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-16.00

 • Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

Ankieta personalna

Podanie

Opinia Księdza Proboszcza

 

Rekrutacja trwa do 1 października 2019 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie na kurs następuje w momencie osobistego zgłoszenia w sekretariacie z kompletem dokumentów oraz wniesieniu opłaty za połowę pierwszego semestru.

 • Opłaty

Koszt studium to 400 zł/os. za semestr dla małżeństw i 500 zł dla indywidualnych osób.

 • Kierownik studiów

ks. dr Marcin Szczerbiński (tel. 501 928 633)