Pogłębiaj swoje życie duchowe!

[STUDIUM DUCHOWOŚCI] Życie duchowe to rozwijanie relacji miłości z Bogiem. Jest ono fascynujące i niezwykle bogate. Dlatego przez wieki najwięksi myśliciele i mistycy zgłębiali jego meandry. Dziś dzięki temu jesteśmy bogatsi o tę wiedzę i doświadczenia. Korzystając z nich możemy być bliżej Boga i drugiego człowieka.

Zapraszamy więc na studium duchowości, gdzie przekazujemy te skarby gromadzone przez pokolenia, ale i najnowszą refleksje dotyczącą Boga i człowieka.

Zachęcamy do wybierania różnych ścieżek studiów: studium otwartego, studiów podyplomowych oraz doktoranckich.

Więcej szczegółów na: https://www.pwtw.pl/studium-duchowosci/