• Dla kogo? (profil kandydata)

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

 • Co oferujemy?

Collegium Joanneum w Warszawie oferuje studia teologiczne trwające 6 lat. Studia kończą się egzaminem z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim.

 • Co po studiach? (profil absolwenta)

Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

 • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie specjalności:

– teologia ogólna

– katechetyka

 • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz ćwiczeń.

 • Regulamin studiów

(pobierz)

 • Rekrutacja:

Składanie dokumentów od 1 lipca do 26 września.

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na studia odbędzie się 26 września 2019 r. od godz. 15.00.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów i wniesienia opłat:

 1. podanie (pobierz)
 2. ankieta (pobierz)
 3. życiorys
 4. świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero)
 5. opinia Ks. Proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
 6. trzy zdjęcia (w tym jedno w wersji elektronicznej)
 7. ksero dokumentu tożsamości
 8. wzór oświadczenia o czesnym (pobierz)
 9. opłata wpisowa – 85 zł

 

 • Opłaty i stypendia

Koszt – 500 zł /semestr

Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium (zobacz aktualnie dostępne)

 

Oprócz studiów w Warszawie istnieje możliwość studiowania w jednym z ośrodków zamiejscowych Papieskiego Wydziału Teologicznego: