• Dla kogo?

Profil kandydata

Studia licencjackie przeznaczone jest zarówno dla osób świeckich, jak i kapłanów oraz osób zakonnych. W szczególności dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o Bogu, człowieku i współczesnym świecie.

 • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia licencjackie (licencjat kanoniczny) w dziedzinie nauk teologicznych (dyscyplina naukowa: teologia). Studia licencjackie trwają 2 lata. W ramach studiów proponowane są trzy specjalizacje:

 1. Teologia dogmatyczna
 2. Teologia pastoralna
 3. Teologia duchowości
 • Forma wykładów

Zajęcia odbywają się w wyznaczone czwartki w roku akademickim. Rocznie przewiduje się dwadzieścia jeden spotkań. Czternaście spotkań w roku to wykłady z teologii ogólnej według trzech grup tematycznych: teologia systematyczna, teologia pastoralna i źródła teologii. Siedem spotkań w roku to wykłady i seminaria w trzech grupach specjalizacyjnych: teologia dogmatyczna, pastoralna i duchowości. Zajęcia z teologii duchowości odbywają się w środy.

 • Rekrutacja

Rekrutacja od 1 lipca do 22 września

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów

 1. podanie
 2. ksero dokumentu tożsamości
 3. dyplom magisterski
 4. opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
 5. w przypadku kapłanów zgoda biskupa ordynariusza
 6. trzy zdjęcia
 7. opłata wpisowa – 50, 00 zł
 • Kierownik studiów

Ks. dr Krzysztof Szwarc

 • Opłaty

Koszt studiów– 8 00,00 zł/rok

Pliki do pobrania: