Uwaga Doktoranci!

Każdy, kto ma zamiar otworzyć przewód doktorski, proszony jest o dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu do 18 marca.
Wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się tu: https://www.pwtw.pl/studia-doktoranckie/ – Przewód doktorski

 

Studia doktoranckie

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych (dyscyplina naukowa: teologia). Studia doktoranckie  trwają 4 lata. W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

 1. Teologia dogmatyczna
 2. Teologia pastoralna
 3. Teologia św. Tomasza z Akwinu
 4. Teologia duchowości

Na koniec drugiego roku studiów doktoranckich należy przedłożyć pracę licencjacką i zdać egzamin licencjacki, którego pomyślny wynik (przynajmniej na ocenę: dobrą) jest warunkiem kontynuacji studiów.

 • Co po studiach? (profil absolwenta)

Absolwent po publicznej obronie rozprawy doktorskiej otrzyma stopień naukowy doktora teologii.

 • Forma wykładów

Zajęcia ze specjalizacji: teologia dogmatyczna, pastoralna i teologia św. Tomasza z Akwinu, odbywają się w wyznaczone czwartki. W roku akademickim przewiduje się z w sumie 21 spotkań dla roczników 1-3: wykłady z teologii ogólnej oraz wykłady i seminaria specjalistyczne.

Zajęcia z teologii ogólnej, dla wszystkich doktorantów z roczników 1-3, odbywają się na Bielanach w siedzibie Collegium Joanneum.

Zajęcia i seminaria specjalistyczne dla roczników 1-4: ze specjalizacji teologia pastoralna odbywają się w siedzibie Collegium Joanneum; ze specjalizacji teologia dogmatyczna odbywają się w siedzibie Collegium Bobolanum, ze specjalizacji teologia św. Tomasza z Akwinu odbywają się w siedzibie Instytutu Tomistycznego OO. Dominikanów na Służewiu.

Studenci z ostatniego, czwartego roku studiów doktoranckich, uczestniczą jedynie w wykładach i seminariach specjalizacyjnych w wymiarze 7 spotkań w ciągu roku.

Wszyscy studenci studiów doktoranckich uczestniczą w dwóch konferencjach naukowych. Zajęcia z teologii duchowości odbywają się w środy w ramach Studium Duchowości.

 • Opłaty

Koszt studiów  – 500 zł/semestr

 • Termin składania dokumentów:

od 1 lipca do 30 września 2018 r.

 • Rozmowa rekrutacyjna

11 października od 10.00 do 14.00 (dla specjalizacji ,,duchowość” odbędzie się 21 września 2018 r. w godz. 15.00-19.00).

 • Wymagane dokumenty:
 1. Podanie (załącznik A: pobierz, dla specjalizacji ,,duchowość” – pobierz)
 2. Ankieta personalna (załącznik B: pobierz, dla specjalizacji ,,duchowość” – pobierz)
 3. Odpis dyplomu magistra
 4. Pozwolenie Biskupa Miejsca (księża)
 5. Opinia Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania (osoby świeckie)
 6. Opinia Dziekana – Dyrektora studiów magisterskich (osoby świeckie)
 7. Fotografie: 3 (dwie papierowe + jedna w wersji elektronicznej o rozdzielczości przynajmniej 300 DPI)
 8. Ksero dowodu osobistego
 9. Ksero pierwszej (tytułowej) strony pracy magisterskiej
 • Opłata:

opłata wpisowa – 50,00 zł

 

 

 • Kierownik studiów

Ks. dr Krzysztof Szwarc

e-mail: krzychsz@tlen.pl