Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium do przyznania tego świadczenia stanowi dochód na członka rodziny. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 nie może być wyższy niż 1051,70 PLN.

Natomiast przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego w 2018 roku wynosił 2715 PLN.

Aby określić dochód na członka rodziny należy posłużyć się następującymi dokumentami: Wniosek o stypendium pomocy materialnej, Oświadczenie członka rodziny, Zasady ustalania wysokości dochodu. Dodatkową pomocą mogą być materiały: Jak obliczyć dochód, Dodatkowe informacje do wyliczania.

Aby uzyskać stypendium socjalne trzeba złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany): Wniosek o stypendium pomocy materialnej, Oświadczenie członka rodziny od każdego z członków rodziny, Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innych kierunkach dla studentów/dla doktorantów, Oświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego z pełnoletnich członków rodziny oraz odpowiednie dokumenty poświadczające sytuację materialną własną i członków rodziny liczonych do dochodu.