Student/doktorant PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1)      stypendium socjalnego;
2)      stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)      stypendium rektora dla najlepszych studentów ;
4)      zapomogi.

Wszystkie sprawy związane z przydzielaniem stypendiów dla studentów reguluje: Regulamin pomocy materialnej dla studentów, natomiast dla doktorantów: Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów.

 

Aktualizacja: 23.09.2017, godz. 9.35