Kontakt

Adres Redakcji:

Redakcja “Warszawskich Studiów Teologicznych”
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
tel. (22) 869 98 90

https://www.pwtw.pl/wst/

e-mail: wst@pwtw.pl

w sprawach prenumeraty / wysyłki numerów w ramach wymiany proszę pisać na:

prenumerata-wst@pwtw.pl

Numer Konta

Bank PEKAO SA I /O. w Warszawie
Pl. Bankowy 2; 00-950 Warszawa
25124010371111000006940777