Katecheza jest filarem wychowania w wierze i potrzebujemy dobrych katechetów. Dziękuję za tę służbę Kościołowi i w Kościele.

Papież Franciszek

Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe studia teologiczno – katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej).

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.)

Minimalna liczba godzin:

 • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne – 150 godzin;
 • przedmioty katechetyczne – 120 godzin;
 • praktyki katechetyczne w szkole – 120 godzin;
 • praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin

 

 • Czas trwania:

Studia trwają trzy semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

Obejmują  630  godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyk zawodowych.

 • Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.

 • Sylwetka absolwenta

Absolwenci podyplomowych studiów teologiczno – katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.

Kwalifikacje do nauczania religii w szkołach:

 • Kwalifikacje do nauczania religii w liceach i technikach z wyjątkiem szkół specjalnych posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.
 • Kwalifikacje do nauczania religii w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych z wyjątkiem szkół specjalnych posiada osoba, która;
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, lub
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii uzyskane w wyniku podyplomowych studiów teologiczno -katechetycznych lub
 • jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów
 • Kwalifikacje do nauczania religii w szkołach podstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych posiada osoba, która:
 • ukończyła studia I stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, lub
 • posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, lub jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku studiów

Regulamin studiów (pobierz)

Składanie dokumentów w sekretariacie PWTW od 1 lipca do 1 października 2019 r.

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne odbędzie się 14 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie PWTW.

Wymagane dokumenty:

 1. Ankieta (link)
 2. Podanie
 3. Życiorys
 4. Opinia Ks. Proboszcza/skierowanie władz zakonu
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów
 6. Dwa zdjęcia

Koszt podyplomowych studiów – 500 zł/ semestr

Kierownik podyplomowych studiów teologiczno – katechetycznych

dr Marzanna Dubińska

e-mail: mdubinska@pwtw.pl