Wielki Kanclerz

Jego Eminencja kard. KAZIMIERZ NYCZ

Metropolita Warszawski

 

  Wielki Wicekanclerz

   O. ARTURO SOSA ABASCAL SJ

Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego działający przez swojego delegata – Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, KSIĘDZA TOMASZA KOTA SJ

 

Władze akademickie

REKTOR

Ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA

Kierownik Collegium Joanneum

 

PROREKTOR

Ks. prof. PWTW dr hab. Piotr ASZYK

Kierownik Collegium Bobolanum

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych

KIEROWNIK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

O. dr Marek KOTYŃSKI CSsR

kotynski@onet.eu

 

KIEROWNIK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (E-LEARNING – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ)

Ks. dr Andrzej TULEJ

atulej@pwtw.pl

 

KIEROWNIK STUDIÓW LICENCJACKICH I DOKTORANCKICH

Ks. dr Krzysztof SZWARC

krzychsz@o2.pl

 

M.DSEKRETARZ NAUKOWY PWTW I COLLEGIUM JOANNEUM

KIEROWNIK PODYPLOMOWYCYH STUDIÓW TEOLOGICZNO -€“ KATECHETYCZNYCH

dr Marzanna DUBIŃSKA

sekretarz@pwtw.pl

 

KIEROWNIK STUDIUM DUCHOWOŚCI

Ks. dr Grzegorz OSTROWSKI

gros50@wp.pl

 

KIEROWNIK STUDIUM LITURGICZNO-BIBLIJNEGO

Ks. dr Piotr WALENDZIK

ks.piotr@poczta.fm

 

KIEROWNIK INSTYTUTU SZKOLENIA ORGANISTÓW

Ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER

iso@mkw.pl

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA STUDIÓW MAGISTERSKICH NIESTACJONARNYCH ds. DYDAKTYCZNYCH

ZASTĘPCA KIEROWNIKA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW TEOLOGICZNO – KATECHETYCZNYCH

 Ks. dr hab. Tomasz JAKUBIAK