“Dać się odnaleźć Bogu” – Druga Niedziela Adwentu 2018