Posiedzenie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

W środę 13 czerwca br. odbyło się posiedzenie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Tematem spotkania była: Nowa ewangelizacja w perspektywie teologicznej. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. Prelegent przybliżył zebranym genezę pojęcia nowej ewangelizacji i przedstawił wiele możliwych sposobów zdefiniowania tego zjawiska.

Nakreślając perspektywę historyczną, Ks. Rektor wskazał na spadek początkowego entuzjazmu, który panował w Kościele po Soborze Watykańskim II i brak nowych form religijności, które mogłyby zastąpić wcześniejsze, tracące na znaczeniu po reformie soborowej. Prelegent podkreślił, że nowa ewangelizacja nie jest zachętą do tworzenia i przekazywania nowej treści, ale tchnięciem nowego ducha i zapału w przekazywanie Ewangelii Chrystusowej. Podstawą nowej ewangelizacji pozostaje teocentryzm i chrystocentryzm. Osoba Chrystusa jest sednem głoszenia kerygmatu. Człowiek jest drogą Kościoła, ale celem jest Bóg. Adresatami nowej ewangelizacji są wszyscy ludzie, gdyż każdemu – chociaż z innych nieco powodów – przekaz Dobrej Nowiny jest niezbędny. Człowiek żyjący w społeczeństwach zachodniej Europy często zatracił poczucie sacrum na skutek fałszywego przekonania o samowystarczalności, natomiast żyjący w społeczeństwach poddanych indoktrynacji komunistycznej byli ofiarami zaplanowanej sekularyzacji. Podsumowując Ks.Rektor podkreślił, że nowa ewangelizacja nie jest nową organizacją duszpasterstwa, ale stworzeniem możliwości spotkania interpersonalnego: Chrystusa i człowieka.

Forum Filmów Nie-Zwyczajnych

FORUM FILMÓW NIE-ZWYCZAJNYCH zaprasza na najnowszą komedię mistrza czarnego humoru Akiego Kaurismakiego oraz na dyskusję po projekcji. W sobotę 16 czerwca 2012 r o godz. 17.30 w sali kinowej PWTW przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie obejrzymy „Człowieka z Hawru”, Finlandia, Francja, Niemcy 2012, czas trwania: 1 godz. 33 min. Dyskusję poprowadzi ks. dr Marek Kotyński. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Wstęp 10 zł.

“Człowiek z Hawru” to opowieść rozgrywająca się we Francji, w zapomnianym przez świat portowym mieście Le Havre, gdzie żyje grupa wyjątkowo barwnych postaci. Galerię komicznych typów tworzą: uroczo naiwny pucybut, uciekinier z Afryki, cyniczny detektyw, dawna gwiazda rock and rolla, a także wyjątkowo inteligentny pies…

Zwiastun

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom PWTW

W środę 6 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magistra teologii 23 księżom neoprezbiterom, którzy w tym roku ukończyli studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (PWTW). Formację duchowo-intelektualną odbyli oni w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie afiliowanym przy PWTW.

Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW. W słowie skierowanym do księży absolwentów Rektor stwierdził, iż po zakończeniu formacji seminaryjnej teraz sami oni muszą podjąć troskę o swoje kapłaństwo, jakość swojej posługi. Ksiądz Rektor zachęcił neoprezbiterów do gorliwości w służbie ludziom. Ważnym przejawem tej gorliwości powinna być troska o własny poziom intelektualny, własne studia, aby umieć rozpoznawać i odpowiadać na znaki czasu.

Neoprezbiterzy zaczynają swoją posługę na początku roku ogłoszonego przez Ojca Świętego rokiem wiary. W związku z tym Ksiądz Rektor wskazał neoprezbiterom trzy wymiary ich posługi: być przykładem i zachęcać do wiary, swoją posługą umacniać wiarę innych oraz pomóc odzyskać wiarę tym, którzy zwątpili, stoją na pograniczu wiary i niewiary bądź ją utracili.

Galeria

Zakończenie kursów biblijnych PWTW

4 czerwca br. w kościele św. Kazimierza Sióstr Benedyktynek Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie miało miejsce uroczyste zakończenie tegorocznych kursów biblijnych. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Rektor ks. prof. Krzysztof Pawlina, który w homilii szczególnie podkreślił rolę lektury i poznania Pisma św. w życiu chrześcijańskim. Słowo Boże uczy nas patrzenia na świat, ludzi i wydarzenia oczyma Boga. Po Eucharystii zostały rozdane świadectwa ukończenia wybranych przez słuchaczy kursów.

Spotkania biblijne, które odbywają się w tym kościele od kilku lat, mają charakter otwarty, a tym co chcą PWTW wystawia zaświadczenia o uczestnictwie w wybranym kursie. Spotkania prowadzą bibliści z UKSW i PWTW w wybrane miesiące roku akademickiego w poniedziałki. Rozpoczynają się one Eucharystią o godz. 19.00.

Galeria

Pielgrzymka PWTW do Ziemi Świętej

Z radością informujemy i serdecznie zapraszamy na pierwszą w historii naszego Wydziału pielgrzymkę do Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 2129 X 2012 r.Szczegółowy program pielgrzymki pojawi się wkrótce na naszej stronie, ale teraz możemy już podać niektóre niezbędne informacje dla zainteresowanych:

 

Program

Szczegółowe informacje

Zakończenie roku akademickiego 2011/2012 na studiach zaocznych

W sobotę 2 czerwca na zakończenie roku akademickiego studiów niestacjonarnych sprawowana była uroczysta Msza św. pod przew. Rektora ks. prof. Krzysztofa Pawliny. Było to jednocześnie pożegnanie roku VI, który wkrótce przystąpi do egzaminu ex universai obrony prac magisterskich.

W homilii Ksiądz Rektor powiedział, że studia teologiczne służą m.in. temu, by zaprzyjaźnić się z Chrystusem po to, by móc Go później rozpoznać w niebie. Studiowana teologia ma na celu przekształcać człowieka świata w człowieka duchowego, który w życiu codziennym staje się świadkiem wiary. Podkreślił także, że istnieje dzisiaj potrzeba apostołów nowej ewangelizacji, która w swojej istocie polega na głoszeniu Osoby Chrystusa osobie, którą jest człowiek.

Galeria

Podziękowanie studentów VI roku

Zakończenie roku dla studentów e-PWTW (e-learning)

W środę 23 maja br. o godz. 12.00 w Eucharystii, której przewodniczył Rektor ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, uczestniczyli studenci naszej uczelni kształcący się w trybie trymestralnym w połączeniu z e-learningiem. W homilii celebrans nawiązał do aktualnego okresu liturgicznego, wzywając do wysiłku szukania środka i harmonii pomiędzy tym, co ziemskie i tym, co niebieskie.

Dobiega już końca drugi rok kształcenia z wykorzystaniem e-learningu i wydaje się, że ta forma teologicznych studiów magisterskich cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Umożliwia kształcenie studentów mieszkających często w dużej odległości od Warszawy, nawet za granicą (mamy studentów z Niemiec, Grecji, Kanady, Norwegii, Białorusi…), ale mogących uczestniczyć w odbywających się 3-krotnie w ciągu roku tygodniowych (od poniedziału do piątku) sesjach wykładowych.

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z folderem zawierającym najważniejsze informacje o Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Można w nim znaleźć informacje o historii, strukturze, władzach, pracownikach, ośrodkach zamiejscowych i afiliowanych, ofercie edukacyjnej oraz publikacjach PWTW. W wersji elektronicznej folder można pobrać klikając link umieszczony pod tą informacją, zaś w wersji papierowej folder można dostać bezpłatnie w Sekretariacie PWTW.

Folder

Sympozjum naukowe na PWTW

W sobotę 21 kwietnia br. w siedzibie PWTW odbyło się sympozjum naukowe pt. WIARA: MIĘDZY ZAKRYSTIĄ A SUPERMARKETEM. Referaty wygłosili następujący prelegenci: o. dr Wojciech Giertych (Wiara a religijność; czym jest wiara?), Teolog Domu Papieskiego; ks. bp prof. Andrzej Czaja (Wiara wierzących), biskup opolski; ks. prof. Tomáš Halik (Wiara niewierzących), wybitny czeski filozof, teolog i eseista; ks. prof. Andrzej Draguła (Współczesna (nie)potrzeba religii), wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim i publicysta; o. dr Maciej Zięba OP (Polityczna poprawność czy męczeństwo?), teolog, filozof i publicysta. W sympozjum udział wzięło ponad 400 osób, w tym studenci z ośrodków zamiejscowych PWTW oraz seminariów duchownych afiliowanych do PWTW. Sympozjum poprzedziła Msza św. odprawiona przez kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW.

Zobacz relację z sympozjum w TVP Warszawa (od 00:04:46)

Galeria

Forum Filmów Nie-Zwyczajnych

Zapraszamy na kolejny pokaz i dyskusję FORUM FILMÓW NIE-ZWYCZAJNYCH. W sobotę 28 kwietnia 2012 r o godz. 17.30 w sali kinowej PWTW przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie obejrzymy dramat Hadewijch (Francja 2009), w reż. Bruno Dumonta, 2 godz. Dyskusję poprowadzi ks. dr Marek Kotyński. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Wstęp 10 zł.

O filmie: Céline pochodzi z bogatej mieszczańskiej rodziny, jej ojciec jest ministrem. Dziewczyna czuje się w domu zupełnie obca. Ucieka w swój własny świat. Studiuje teologię i postanawia oddać się całkowicie Bogu, wstępując do zakonu. Gorąca wiara oraz ekstremalne religijne zachowania Céline poważnie niepokoją matkę przełożoną. Dziewczyna zostaje usunięta z zakonu. Próbuje odnaleźć prawdę o sobie, ale otaczający świat okazuje się nieprzychylny dla naiwnej i szczerej dziewczyny. Kiedy Céline poznaje islamskiego fundamentalistę – Nassira – okazuje się, że mają ze sobą dużo wspólnego. To głęboko poruszający obraz świata, w którym wiara, pozbawiona dojrzałości życiowej zostaje wykorzystana w okrutny sposób.

Trailer

Kurs fotografów kościelnych

W dniach 17-18 kwietnia br. w siedzibie PWTW odbył się kurs przygotowujący do fotografowania i 25filmowania w czasie uroczystości religijnych. W szkoleniu udział wzięło 112 osób. Zajęcia prowadził ks. dr Józef Górzyński, wykładowca PWTW, specjalista w zakresie liturgiki. Przewidziane są kolejne edycje tego kursu, na które zapraszamy wszystkich chętnych. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat PWTW.

Kurs organizowany jest w ramach Studium Liturgiczno-Biblijnego PWTW. Z ofertą innych kursów można zapoznać się klikając zakładkę “Oferta edukacyjna” i podzakładkę “Studium Liturgiczno-Biblijne”.

Galeria