Myśląc z Wojtyłą – debata 19.11

Debata „Myśląc z Wojtyłą o Bogu” rozpoczyna cykl spotkań w Domu Arcybiskupów Warszawskich przygotowujących do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Czy aureola, pomniki i hagiografie nie przesłoniły nam osoby Karola Wojtyły-Jana Pawła II, a zwłaszcza jego myśli? Przed kwietniową kanonizacją zapraszamy na cykl comiesięcznych spotkań i dyskusji, które na nowo odsłonią dziedzictwo przyszłego świętego. Chcemy także patrzeć w przyszłość człowieka, Kościoła, Polski, Europy – myśląc z Wojtyłą.

W pierwszej debacie otwierającej cykl udział wezmą o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP, dr hab. Elżbieta Adamiak, prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko. Poezję Andrzeja Jawienia (Karola Wojtyły) czytać będą: Anna Nehrebecka, Andrzej Seweryn.

Spotkanie poprowadzi Marek Zając.

Na cykl spotkań zapraszają Kazimierz Kardynał Nycz oraz Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Kwartalnik „Więź”, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Instytut Papieża Jana Pawła II.

19 listopada godz. 18.00, Dom Arcybiskupów Warszawskich ul. Miodowa 17/19.

Zobacz plakat w większym rozmiarze

Relacja z Rekolekcji dla Liderów i Absolwentów Szkoły Nowej Ewangelizacji

26 października 2013 r. po godz. 10.00 rozpoczęły się Rekolekcje w ramach Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji oraz Laboratorium Nowej Ewangelizacji. Konferencje podczas rekolekcji głosił o. Jan Góra, dominikanin,  organizator spotkań młodych nad Lednicą.

Rekolekcje rozpoczął ks. Rektor Krzysztof Pawlina od powierzenia całego dnia i zebranych opiece Matki Bożej. Zachęcał, aby zostawić codzienne troski i uczestniczyć w rekolekcjach całym sobą.

Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego na e-PWTW (e-learning)

W czwartek 24 października br. o godz. 12.00 odbyła się inauguracja roku akademickiego dla studentów, którzy kształcą się w naszej Uczelni w trybie trymestralnym (trzy zjazdy w ciągu roku) w połączeniu z e-learningiem. Mszy św., przewodniczył Rektor ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. “Z teologii się nie da żyć. Z Kościoła się nie da żyć. Można tylko żyć dla Kościoła” – powiedział na początku homilii ksiądz Rektor. “Studiowanie teologii nie musi męczyć, bo ma wypływać z miłości, a miłość nigdy się nie męczy” – zauważył. Następnie wskazał na trzy postawy, które powinny cechować człowieka Kościoła. Mają być oni ludźmi: – zapatrzonymi w nieskończoność, czyli powinni widzieć więcej; – szukającymi Boga i jednocześnie poszukującymi zagubionych owiec; – solidarnymi z bliźnimi w oparciu o Chrystusa, gromadzącymi innych wokół idei dobrej i pięknej. Na zakończenie odbyła się immatrykulacja nowych studentów.

Zobacz galerię

Drzewo na Krzyż

11 października 2013 r. w Domu zakonnym Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 odbyła się inauguracja Studium Formacyjnego dla postulantek, nowicjuszek i sióstr juniorystek. Rozpoczęta permanentna 3-letnia formacja odbywa się przy współpracy z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. W tym roku Studium Formacyjne rozpoczęły 24 siostry. Uroczystą Mszę św. inauguracyjną odprawił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Czytaj dalej

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Dnia 7 października 2013 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem i z homilią J.E. Kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Po godz. 17.30 pieśnią Gaude Mater Polonia rozpoczęto uroczystą inaugurację. Głos zabrali rektorzy PWTW sekcji św. Jana Chrzciciela oraz Collegium Bobolanum: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina oraz ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów oraz przemówienie przedstawiciela środowiska studentów. Wykład inauguracyjny pt. „Dyplomacja pomiędzy sacrum a profanum. Znaczenie dyplomacji państw przy Stolicy Apostolskiej” wygłosiła P. Hanna Suchocka, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. Na zakończenie usłyszeliśmy słowo od J.E. Ks. Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Czytaj dalej

„Teologii nie studiuje się po to by mieć zysk. Teologię studiuje się po to, aby umieć mądrze żyć”

5 października 2013 r. uroczystą Mszą świętą rozpoczął się na Papieskim Wydziale Teologicznym rok akademicki dla studentów studiów niestacjonarnych. Mszy św. przewodniczył Ks. Rektor Krzysztof Pawlina, który głosił homilię dla zgromadzonych studentów: sióstr zakonnych i świeckich.

Ksiądz Rektor nawiązując do katolickiego charakteru uczelni podjął się nakreślenia kierunków dla naszej uczelni oraz refleksji nad jakością studiowania na papieskim wydziale.

Czytaj dalej

Debata w ramach „Dziedzińca Dialogu” – wiara a nauka

W piątek 11 października o godz. 12.00 rozpocznie się na Uniwersytecie Warszawskim pierwsza z trzech debat głównych. Jej tematem będą relacje między wiarą a nauką i wezmą w niej udział: kard. Gianfranco Ravasi (przewodniczący Papieskiej Radzie ds. Kultury), ks. prof. Michał Heller (filozof i kosmolog), prof. Łukasz Turski (fizyk, przewodniczący rady programowej Centrum Nauki Kopernik), prof. Krzysztof Meissner (fizyk, Uniwersytet Warszawski), prof. Piotr Węgleński (biolog, Polska Akademia Nauk), a spotkanie poprowadzi prof. Piotr Gutowski (filozof, Katolicki Uniwersytet Lubelski). Uczestnicy debaty będą odpowiadać na pytania o napięcia między fizyką a metafizyką, a także o to, czy postęp technologiczny jest nam w stanie dać wiedzę o istnieniu Boga.

Zapraszamy 11 października 2013 r., godz. 12.00 do Uniwersytetu Warszawskiego, Audytorium Maximum (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Wstęp wolny.

W skład rady honorowej wchodzi ks. prof. Krzysztof Pawlina.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami panelistów »

Zapraszamy również na pokazy filmowe w ramach Dziedzińca Dialogu:

7 października, godz. 18.30

„Ludzie Boga”, 2010, reż. Xavier Beauvois

8 października, godz. 18.30

„Lourdes”, 2009, reż. Jessica Hausner

9 października, godz. 18.30

„Siódma pieczęć”, 1957, reż. Ingmar Bergman

https://www.facebook.com/DziedziniecDialogu

Portal edukacyjno-ewangelizacyjny PWTW

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela zaprasza na PORTAL EDUKACYJNO-EWANGELIZACYJNY (e-pwtw.pl). Powstałe przy PWTW studio nagrań prowadzi rejestrację wykładów, spotkań i wydarzeń, zarówno o charakterze edukacyjnym jak i ewangelizacyjnym. Na portalu udostępniony został już materiał dwóch kursów biblijnych: „Chrześcijańska lektura Starego Testamentu” oraz „Lectio divina – od teorii do praktyki”. Inne materiały są w przygotowaniu.

Żeby skorzystać z kursów, należy się najpierw zarejestrować.

Kursy biblijne i językowe PWTW w roku akademickim 2013/2014

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela zaprasza do udziału w kursach biblijnych i języków starożytnych w bieżącym roku akademickim. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, jednak istnieje także możliwość otrzymania świadectwa ukończenia wybranego kursu dla zainteresowanych. Kartę uczestnictwa i ankietę personalną będzie można pobrać poniżej lub otrzymać w kościele podczas pierwszych spotkań w październiku.

Spotkania prowadzą bibliści z UKSW i PWTW. Odbywają się one w kościele św. Kazimierza Sióstr Benedyktynek Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie według ustalonego programu.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

CIBnN (Studia magisterskie sobotnie) – 23.09.2013 g. 15-17
Studium Duchowości – 25.09.2013 g. 15
CIBnS Kształcenie na Odległość – 21.10.2013 g. 11-13
Studium Licencjackie Doktoranckie – 26.09.2013 g. 14