Relacja ze Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji

Sobotnia Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji rozpoczęła się od wykładu ks. Józefa Górzyńskiego na temat liturgii, która jest centrum życia wspólnoty wierzących. Ks. Górzyński wychodząc od dokumentów papieskich przedstawił jak cenne jest świadome uczestniczenie w liturgii Kościoła. Zadawał kluczowe dla chrześcijańskiego przeżywania liturgii pytania – czy potrzeba w obecnych czasach wychowywać do rozumienia liturgii czy upraszczać ją do tego stopnia, aby była zrozumiała dla wszystkich wiernych. Pod koniec wykładu podkreślał wartość znaków w życiu codziennym. Zwyczajne przedmioty, takie jak krzyż umieszczony w centralnym miejscu w mieszkaniu czy kapliczka, która jest czytelnym znakiem przynależności przestrzeni miejskiej dla Boga są ważnym elementem prywatnej pobożności, z której nie warto rezygnować.

Czytaj dalej

Po sympozjum “Wiara i kultura. Razem czy osobno?”

13 kwietnia 2013 r. odbyło się sympozjum “Wiara i kultura. Razem czy osobno?” organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny – sekcję św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Bobolę. Rozpoczęliśmy mszą św. której przewodniczył Jego Eminencja Kard. Kazimierz Nycz. Ks. Kardynał towarzyszył nam podczas pierwszych wykładów za co serdecznie dziękujemy.

Podczas wykładów pochylaliśmy się nad tematyką wiary w kontekście konkretnych dziedzin kultury: sztuk pięknych, muzyki, literatury i filmu. Na sympozjum zaproszeni byli wybitni goście. Wykład rozpoczynający przygotował  i wygłosił o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP – z wykształcenia historyk sztuki oraz filozof. Kolejnym prelegentem był prof. Adam Myjak, rzeźbiarz i Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ostatnim prelegentem przed przerwą był prof. Ryszard Zimak, Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.

Po przerwie odbyły się jeszcze dwa wykłady. Pierwszy, na temat relacji literatury i sztuki, wykłosił ks. prof. Marek Starowieyski, wybitny polski patrolog, znawca Ojców Kościoła, apokryfów wczesnochrześcijańskich. Ostatni wykład na temat filmu wygłosił Pan Łukasz Maciejewski, dziennikarz i krytyk filmowy.

Sympozjum zakończyło się panelem dyskusyjnym prowadzonym przez ks. dr Marka Kotyńskiego, podczas którego goście odpowiadali na pytania z sali.

Zapraszamy do obejrzenia galerii oraz wysłuchania wykładów i panelu dyskusyjnego.

Czytaj dalej

Kwietniowe spotkanie Towarzystwa Przyjaciół PWTW

Serdecznie zapraszamy na sympozjum “Wiara i kultura. Razem czy osobno?” Po sympozjum ok. godz. 15.00 odbędzie się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół PWTW.

Szczegółowy plan sympozjum »

Inauguracja działalności Towarzystwa Przyjaciół PWTW

Zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Papieskiego Wydziału Teologicznego, które odbyło się w dniu 23.02.2013 r. otworzył ks. dr Robert Skrzypczak wykładem pt. “Kościół, czyli kto”. Prelegent, mając świadomość ogromu zagadnień zawierających się w temacie oraz skromnych ram czasowych w sposób syntetyczny i niezwykle ciekawy przedstawił współczesne problemy z postrzeganiem Kościoła przez wiernych i osoby niewierzące. Zwrócił uwagę na podmiotowość wspólnoty tworzącej Kościół oraz zagrożenia, jakie wynikają z form i sposobów funkcjonowania współczesnych środków komunikacji.

Czytaj dalej

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa kard. Sistachowi

“Kościół musi dać pierwszeństwo ewangelizacji. Jest konieczne, skierować działalność Kościoła w kierunku autentycznej i solidnej formacji chrześcijan, by przeżywali swoje życie chrześcijańskie w wierności Kościołowi i w hojności, tak by w społeczeństwie wyrażali swoją wiarę przez świadectwo życia i słowa.” – powiedział kard. Lluís Martínez Sistach, arcybiskup Barcelony po odebraniu tytułu doktora honoris causa nadanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – sekcję św. Jana Chrzciciela oraz Collegium Bobolanum.

Czytaj dalej

Świąteczne spotkanie środowiska akademickiego Warszawy z kard. Kazimierzem Nyczem

Jak co roku ks. Kardynał Kazimierz Nycz spotkał się z rektorami uczelni warszawskich. Na spotkaniu omawiano problemy współczesnej młodzieży i problemy świata nauki. Po zakończeniu odbyło się spotkanie opłatkowe z przedstawicielami studentów uczelni warszawskich. Podczas spotkania studenci złożyli życzenia ks. Kardynałowi i Rektorom. W odpowiedzi zabrał głos kard. Nycz, a także przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia.

Styczniowe spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji – 19.01.2013 r.

Zapraszamy na 19 stycznia na spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Początek tradycyjnie o godz. 9.00.

Czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe

Jest już tradycją studentów i absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, że z okazji Świąt Bożego Narodzenia spotykamy się na modlitwie i łamaniu się opłatkiem. Serdecznie zapraszam na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 15 grudnia 2012 roku o godzinie 15.30 w naszej siedzibie, przy ul. Dewajtis 3.
O godzinie 15.30 weźmiemy udział we Mszy św. w kaplicy (wejście A), zaś o 16.30 rozpoczniemy spotkanie opłatkowe.

Spotkanie popielgrzymkowe

Serdecznie zapraszam na spotkanie popielgrzymkowe. Odbędzie się ono 14 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ul. Dewajtis 3, wejście B.

Proszę o potwierdzenie obecności do 11 grudnia.

Serdecznie pozdrawiam

ks. Krzysztof Pawlina

Czytaj dalej

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji – 15 grudnia

Już niedługo, bo 15 grudnia 2012 r.odbędzie się kolejna Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji. Początek o godz. 9.00.

Zapraszamy do zapoznania się z planem spotkania.

Czytaj dalej