W Polsce nie było jeszcze takiej szkoły!

„Zostałeś Księdzem, aby pomagać ludziom, nieść nadzieję, przybliżać im Boga. Nie zawsze wiesz, jak to robić. A nawet gdy próbujesz, młodzi ludzie często nie są tym zainteresowani.
Masz dobre serce i zapał. Nie zniechęcaj się! Przyjdź do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży” – w ten sposób Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina zachęca księży z całej Polski do uczestnictwa w nowej propozycji naszej Uczelni.

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży to oferta dla kapłanów, którzy pracują ze wspólnotami, studentami, mają kontakt z młodymi ludźmi i pragną lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących współczesną młodzież.

Czytaj dalej

Bezpański człowiek – rozważania wielkopostne 2019 2/6 – ks.Krzysztof Pawlina

Teologia w czasach ponowoczesnych – sympozjum PWTW

Teologia w czasach ponowoczesnych i wyzwania stojące przed współczesnymi teologami były tematem międzynarodowego sympozjum, które odbyło się 15 marca 2019 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

„Zadaniem teologii jest ukazywanie siostrzanym naukom, że świat jest nieco większy, że rozum służy nie tylko do tego, aby produkować dobrze skonstruowane lodówki czy komputery. Teologia ma być czymś więcej niż głosem ekspertów. Teologia jest poznaniem tego, kogo się kocha” – powiedział w trakcie powitania ks. Rektor Krzysztof Pawlina.


Czytaj dalej

Doktoranci i rzymska teologia

14 marca w trakcie kolejnego dnia wykładów studiów doktoranckich słuchacze mieli okazję wysłuchać wystąpień trzech profesorów rzymskich uczelni teologicznych. Pierwsze ze spotkań poprowadził o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. „Współczesne czasy są niekiedy określane mianem postmodernizmu. Czy postmodernizm to tylko relatywizacja, fragmentaryzacja rzeczywistości, czy też słuszna krytyka niektórych roszczeń nowożytności?” – zastanawiał się wraz z doktorantami o. Kowalczyk. Czytaj dalej

W służbie teologii i nauk kościelnych w Polsce

Z inicjatywy Rady Naukowej Komisji Episkopatu Polski dnia 14 marca 2019 roku w siedzibie rektoratu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie odbyło się spotkanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Agencji Stolicy Świętej ds. Oceny i Promocji Jakości w akademickich instytucjach kościelnych (AVEPRO). Miało ono za cel kontynuowanie refleksji na temat ewentualnej współpracy obu instytucji. W trakcie spotkania zostały naświetlone perspektywy i kierunki działań w zakresie promocji jakości działalności akademickiej. Czytaj dalej


Czytaj dalej

Uwaga Doktoranci!

Każdy, kto ma zamiar otworzyć przewód doktorski, proszony jest o dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu do 18 marca.
Wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się tu: https://www.pwtw.pl/studia-doktoranckie/ – Przewód doktorski.

Spotkanie Dyrektorów PWTW

Dnia 26 lutego odbyło się spotkanie dyrektorów wszystkich jednostek naukowych afiliowanych do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Przybyli przedstawiciele ośrodków w Siedlcach, Łowiczu, Drohiczynie, Łodzi, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Radomiu, Białymstoku, Koninie i Warszawie.

Witając przybyłych przedstawicieli Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zaprosił do wysłuchania dwóch prezentacji i podjęcia decyzji dotyczących zmian wynikających z rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj dalej