Rocznica śmierci Jana Pawła II 

„I o to proszę – proszę, abyście się za mnie modlili za życia mojego i po śmierci”

Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej są dla nas zobowiązaniem, by jako Kościół i społeczeństwo modlitwą spłacać olbrzymi dług wdzięczności za życie, posługę i świętość papieża z Polski. Również nasza Uczelnia – pracownicy i studenci – włączają się w tę modlitwę.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie posiada wyjątkowy tytuł do wdzięczności wobec kard. Karola Wojtyły.  Na początku lat sześćdziesiątych, w trudnym okresie po usunięciu wydziału teologicznego z Uniwersytetu Warszawskiego, powstała konieczność powołania nowej uczelni dla przyszłych kapłanów. Dnia 1 października 1962 r. kard. Stefan Wyszyński skierował do Stolicy Apostolskiej pismo w tej sprawie. W późniejszych latach rozwój uczelni był możliwy m.in. dzięki staraniom kard. Karola Wojtyły. Z jego inicjatywy Episkopat powołał w 1970 r. Komisję ds. Nauki Katolickiej, a dwa lata później Radę Naukową. W archiwum naszej uczelni zachowały się dokumenty z autografami kard. Wojtyły, który jak przewodniczący obu tych gremiów z całych sił starał się o zapewnienie szkolnictwu katolickiemu prawidłowego poziomu nauki.

Czytaj dalej

Szanowni Studenci i Przyjaciele naszej Uczelni!

Przedłuża się przerwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w murach uczelni. Wykorzystajmy ten czas na pogłębienie indywidualnego rozwoju, czytając i pracując w domu. Czas jest darem – jak mawiał nasz profesor, ś.p. ks. Piotr Pawlukiewicz – darem, którego nie da się odkupić, jeżeli go stracimy. Zapraszamy więc, by w miarę posiadanych możliwości mobilizować umysł i serce do kontynuowania studiów w takim wymiarze, w jakim obecnie jest to możliwe.

Czytaj dalej

Sympozjum 25 kwietnia o kard. Wyszyńskim odwołane

Zaplanowane na 25 kwietnia br. sympozjum dla studentów PWTW, Seminariów i Ośrodków zamiejscowych jest odwołane.

Sytuacja, jaką przeżywamy, uniemożliwia nam realizację wcześniej zaplanowanych wydarzeń.

fot. wikipedia.org

Zawstydzeni swoją niemocą

Świat dumny ze swoich osiągnięć zawstydził się brakiem mocy wobec pandemii. Wydawało się, że wszystko od nas zależy. Nawet akt stwarzania mieliśmy już prawie w ręku. Aż tu…
Wystarczyło kilka dni i nie wiemy, co robić. Trochę nieswojo zwrócić się do Boga, który jeszcze do niedawna był niepotrzebny. W tej bezradności nawet drzwi kościołów zostały przymknięte. Kościół można zamknąć, Boga – nie. Wszechmocny działa, ale z delikatnością czeka, aby Mu pozwolić swą moc okazać. Pantokreator ze świątyni Hagia Sophia czy Chrystus Kosmokreator z bazyliki św. Witalisa w Rawennie to nie tylko sztuka. Te mozaiki przypominają, że jest Pan tego świata. On kieruje jego losami, a więc i naszym życiem.
Może obecny czas to czas pokory dla nas wszystkich? Zapędziliśmy się w swoich ambicjach, aspiracjach i zaczęliśmy żyć w świecie własnej produkcji. Okazało się, że świat nie do nas należy. Uznanie prawdy – taką, jaką ona jest – to pokora. Odzyskać proporcję naszych mocy i uznać swoje ograniczenia to postawa stworzenia wobec Stwórcy. Nie ze strachu, lecz z rozsądku. Wiara to fides et ratio. Przyszedł czas na ratio. Służba rozumu wobec wiary.

Kontakt z nami

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo!

Z uwagi na wyjątkową sytuację spowodowaną koronawirusem w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo Sekretariat PWTW będzie czynny w nowych godzinach: od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 14.30. W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.

Tel. 22 8699890

sekretariat@pwtw.pl

Kurs Liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania

Szanowni Państwo!

Z uwagi na wyjątkową sytuację spowodowaną koronawirusem  informujemy, że w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo KURS  LITURGICZNY w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych  NIE ODBĘDZIE SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE.  O nowej dacie poinformujemy na naszej stronie i wówczas osoby, które wysłały zgłoszenia, prosimy o potwierdzenie e-mailem chęci uczestnictwa w Kursie w podanym terminie.

Informacja o sposobie korzystania z e-zajęć na PWTW Collegium Joanneum

Szanowni Studenci studiów magisterskich niestacjonarnych i Słuchacze studiów podyplomowych z katechetyki.

Czytaj dalej

Do studentów PWTW