Finał Akademii Dziennikarstwa

Gdzie można dzisiaj rozpocząć drogę kariery dziennikarskiej? W sobotę, 15 czerwca 2019 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się zakończenie roku dla trzeciej już grupy absolwentów Akademii Dziennikarstwa. Uczestnicy kursu najpierw zaprezentowali swoje umiejętności podczas Akademii Mistrzów, a następnie wzięli udział we Mszy świętej oraz w uroczystości wręczenia dyplomów. Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina podziękował kierownikom Akademii za całoroczną pracę, uczestnikom za wytrwałość i zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszym świecie dziennikarskie słowo wiele znaczy, dlatego absolwenci Akademii, zanurzeni w Słowo Boże, mają nieść słowo prawdy ludziom, którzy jej dzisiaj bardzo potrzebują. Zachęcał, by nie szukać newsów i sławy w tematach, które są popularne tylko przez chwilę, ale by rzetelnie i uczciwie opisywać rzeczywistość, według powołania, które się odkryje, służąc Bogu, Kościołowi, innym ludziom, ale także samemu sobie.

Czytaj dalej

Wyjazd integracyjny Kolegium Rektorskiego

11 czerwca br., na wyjeździe integracyjnym, Kolegium Rektorskie Papieskiego Wydziału Teologicznego zakończyło pracę kolejnego roku akademickiego.

Wyjazd był okazją do modlitwy, podsumowania minionego roku i pewnego rodzaju rekreacji. Dyskusje i rozmowy były sposobnością do zbudowania relacji, bliższych więzi, solidarności, a także zaplanowania przyszłego roku akademickiego.

Wyjazd był jednocześnie formą podziękowania tym wszystkim, którzy pracują na Papieskim Wydziale Teologicznym, a szczególnie najbliższemu gronu księdza Rektora.

Jesteś magistrem teologii? Kształć się dalej!

„Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu” to nowe, czteroletnie studia, które swoją podstawę prawną posiadają w Konstytucji o Nauce, jako inna forma kształcenia. Mają one strukturę dwuetapową. Po ukończeniu pierwszego, dwuletniego etapu i zaliczeniu egzaminu licencjackiego uczestnik może uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Po ukończeniu i zaliczeniu drugiego etapu ma prawo ubiegać się o uzyskanie stopnia doktora teologii w trybie eksternistycznym.

W ofercie mamy cztery specjalności: Teologia dogmatyczna, Teologia pastoralna, Teologia św. Tomasza z Akwinu, Teologia duchowości

Zapraszamy zarówno osoby świeckie, jak i kapłanów i osoby zakonne. Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w tej formie kształcenia jest posiadanie dyplomu magistra teologii i pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe zasady rekrutacji: https://www.pwtw.pl/licencjat-kanoniczny/

Nowe zasady kształcenia do doktoratu

Z początkiem października 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie zgodnie z wytycznymi nowej ustawy, zmianie ulegną zasady kształcenia do doktoratu. W związku z tym rozpocznie działalność Szkoła Doktorska. Jednak, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w tym projekcie (1 miejsce), proponujemy także inną formę przygotowania do doktoratu pod nazwą “Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu”. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą tych studiów.

Parafie zyskały nowych doradców

8 czerwca 2019 r., absolwenci  Studium Animacji Małżeńskiej oraz Studium Małżeństwa i Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odebrali dyplomy ukończenia nauki.

Wręczenie dyplomów poprzedziła msza św. którą koncelebrowali: ks. Janusz Stańczuk, o. Marek Kotyński, ks. Marcin Szczerbiński i ks. Paweł Walkiewicz. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Krzysztof Pawlina.

Czytaj dalej

Uroczysta Msza święta na zakończenie Roku Akademickiego

Dnia 8 czerwca zapraszamy wszystkich studentów na uroczystą Mszę św. dziękczynną za mijający rok akademicki. Msza święta, pod przewodnictwem Rektora PWTW, ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny rozpocznie się o godz. 13.00 w kaplicy. W czasie Mszy zostaną wręczone dyplomy ukończenia kursu dla absolwentów drugiego roku Studium Małżeństwa i Rodziny oraz absolwentów Studium Animacji Małżeńskiej.

Promocje magisterskie, doktorskie i habilitacyjne na Papieskim Wydziale Teologicznym

30 maja 2019 r. w Kościele Seminaryjnym w Warszawie odbyła się uroczystość promocji magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Dyplomy wręczył Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum w Warszawie, ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Na wstępie uroczystości, ks. Pawlina podziękował promotorom prac, recenzentom i profesorom za ich wieloletnią posługę, za przygotowanie tych, „którzy dojrzeli do tego, by o Bogu światu opowiadać”.

Zwracając się do promowanych, ks. Rektor zwrócił uwagę, iż trzeba dziś stanąć na drogach, na których ludzie odchodzą od Kościoła. „Nie wystarczy tylko stanąć, ale trzeba być drogowskazem być mocnym świadkiem, aby ludzie wiedzieli gdzie jest Chrystus, gdzie jest Bóg” – podkreślił. Przekonywał, że chodzi nie tylko o mówienie o Bogu, ale takie postępowanie, aby ludzie spotkali Chrystusa widząc jak On żyje w nas.


Czytaj dalej

Wiosenny zjazd studentów e-PWTW

 To już ostatni w tym roku akademickim zjazd studentów niestacjonarnych w systemie blended-learning. Tradycyjnie w środę uroczystej Mszy świętej przewodniczył rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina. W homilii zwrócił uwagę na to, że tak jak w życiu codziennym nie brakuje nam różnych trudności, tak też droga akademicka nie jest pozbawiona przeszkód. Jednak studiując teologię nie można się zniechęcać, a raczej ewentualne porażki należy traktować jako okazję do bardziej wytężonej pracy. Studiujemy teologię nie tylko dla siebie, ale także dla innych ludzi często szukających sensu życia.

Na studiach w systemie blended-learning uczy się obecnie 160 osób z Polski i z zagranicy. Rekrutacja już trwa – szczegóły na platformie: e-pwtw.pl

Serdecznie zapraszamy.

Galeria

UWAGA STUDENCI VI ROKU!

Egzamin ex universa theologia odbędzie się 1 czerwca, godz. 9.30
Komisja:
Pismo Święte – S. dr Judyta Pudełko PDDM
Teologia dogmatyczna – Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. PWTW
Teologia moralna – Ks. dr Jan Konarski
Teologia fundamentalna – Ks. dr Arkadiusz Szczepanik

Tezy dostępne są tu: https://www.pwtw.pl/studia-niestacjonarne/  – Do pobrania

Pokochaj bardziej swojego współmałżonka

Zdarza Ci się myśleć, że czasami nie rozumiesz człowieka, z którym żyjesz? Miewasz poczucie, że nie dajesz rady z własnymi dziećmi? Czujesz zmęczenie i zdarza się, że w relacji z najbliższymi ponoszą Cię nerwy? Chciałbyś mądrze pomóc innym, którzy przeżywają trudności w swoim małżeństwie?
Jeśli miewasz chwile zwątpienia, czy jesteś dobrym mężem lub żoną, matką lub ojcem, to spotkania w ramach Studium Animacji Małżeńskiej są właśnie dla Ciebie.

Czytaj dalej