Wprowadzone przez PWTW

Teologia – studiować by mądrzej żyć!

[TEOLOGIA] ,,Człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność. Ważne jest podczas studiowania, aby nie być zapatrzonym w wykładowcę albo w siebie, ale wzrok kierować ku Bogu. Człowiek wierzący, który nosi w sobie Światło Chrystusa, patrzy dalej, szuka swoim wzrokiem Nieskończonego. Aby mieć czyste spojrzenie człowiek wierzący powinien przychodzić na wykłady po spowiedzi. Inaczej […]

Umocnij siebie, swoje małżeństwo i wspieraj inne!

[STUDIUM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY] ,,Doświadczyłam jak mało wiem o uczuciach, potrzebach, i żyję obok siebie. Bez tego nie mogłam zrobić kolejnego kroku, ani pomagać narzeczonym i innym małżeństwom. Dziękuję Bogu, że tu przyszłam.” Ania Jeśli chcecie/chcesz m. in.: wzmocnić osobiste relacje interpersonalne  poprawić efektywności komunikacji  głębiej zrozumieć własne potrzeby  nabyć umiejętności prowadzenia warsztatów  pogłębić rozumienie […]

Pogłębiaj swoje życie duchowe!

[STUDIUM DUCHOWOŚCI] Życie duchowe to rozwijanie relacji miłości z Bogiem. Jest ono fascynujące i niezwykle bogate. Dlatego przez wieki najwięksi myśliciele i mistycy zgłębiali jego meandry. Dziś dzięki temu jesteśmy bogatsi o tę wiedzę i doświadczenia. Korzystając z nich możemy być bliżej Boga i drugiego człowieka. Zapraszamy więc na studium duchowości, gdzie przekazujemy te skarby […]

Nowe zasady kształcenia do doktoratu

Z początkiem października 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie zgodnie z wytycznymi nowej ustawy, zmianie ulegną zasady kształcenia do doktoratu. W związku z tym rozpocznie działalność Szkoła Doktorska. Jednak, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w tym projekcie (1 miejsce), proponujemy także inną formę przygotowania do doktoratu pod nazwą “Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie […]

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji. Dołącz do nas!

Jak głosić Ewangelię współczesnemu światu? Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wyzwaniem, wobec którego Kościół staje od początku swego istnienia. Moment historyczny, który obecnie przeżywamy, stanowi wielkie wezwanie. Jan Paweł II, VS 106