Wprowadzone przez Jerzy

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na PWTW

W środę 3 października br. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Miała ona miejsce w kościele seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. O godz. 16.00 została odprawiona Msza św., zaś o godz. 17.30 rozpoczęła się ceremonia otwarcia nowego roku, której przewodniczyli rektorzy: ks. prof. Krzysztof Pawlina oraz […]

Spotkania formacyjne księży archidiecezji warszawskiej

Księży z archidiecezji warszawskiej informujemy, że w październiku zaczynają się spotkania w ramach formacji permanentnej. Pierwsze spotkanie dla księży od 2 do 5 roku kapłaństwa odbędzie się w dniach 19-20 października 2012 r. w siedzibie PWTW przy ul. Dewajtis. W ramach spotkania przewidziana jest modlitwa, konferencje duchowe oraz wykłady (“Problemy w parafii – szansa czy […]

Kurs Liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych

W dniach 16-17 października br. w siedzibie PWTW odbędzie się Kurs Liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat PWTW. Kurs organizowany jest w ramach Studium Liturgiczno-Biblijnego PWTW. Dokumenty można pobrać klikając zakładkę “Oferta edukacyjna” i podzakładkę “Studium Liturgiczno-Biblijne“.

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji – zapisy

Trwają zapisy do Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji przy PWTW, której celem jest formacja ludzi do prowadzenia grup parafialnych i zespołów ewangelizacyjnych. Proponujemy wszystkim, którzy chcą wspomóc dzieło głoszenia Ewangelii, tak w parafiach, jak też na innych polach i areopagach współczesności, rodzaj intelektualno-duchowej formacji pod nazwą Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Słowo Boga, studium żywej teologii Kościoła […]

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

Papieski Wydział Teologiczny jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Oferuje studia magisterskie, podyplomowe, licencjackie i doktoranckie. Każdy może też studiować w ramach Studium Otwartego. Na Wydziale studiuje ponad 1500 studentów, w tym klerycy seminariów duchownych diecezji: drohiczyńskiej, łowickiej, siedleckiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.  

Kurs muzyki liturgicznej

Trwają zapisy na roczny kurs muzyki liturgicznej, który rozpocznie się w październiku 2012 r. Zajęcia odbywają się w ramach Centrum Liturgiczno-Biblijnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kurs prowadzą Siostry Uczennice Boskiego Mistrza. Program obejmuje wykłady z biblistyki, liturgiki i muzyki liturgicznej oraz ćwiczenia z emisji głosu, śpiewu w scholi i chórze, a także rozważanie słowa […]

Trzeci rok studiów e-PWTW (e-learning)

Wkrótce rozpocznie się już trzeci rok niestacjonarnych studiów magisterskich z teologii połączonych z kształceniem na odległość. Ta forma studiów odpowiada szczególnie osobom mieszkającym w dużej odległości od Warszawy, nawet za granicą (mamy studentów z Niemiec, Grecji, Kanady, Norwegii, Białorusi…), ale mogących uczestniczyć w odbywających się 3-krotnie w ciągu roku tygodniowych (od poniedziałku do piątku) sesjach […]

Studenci o swojej uczelni

Grzegorz Szuplewski jest doświadczonym dzienni­karzem. W jego curriculum vitae można przeczytać, że nakręcił kilka znanych filmów dokumentalnych, współpracował z TVP, był też wydawcą, współautorem programów telewizyjnych i reporterem. Ten bogaty życiorys 51-letniego dziennikarza w najbliż­szym czasie zostanie w wzbogacony o jeszcze jedną pozycję. Tym razem w rubryce wykształcenie. – Jestem studentem Papieskiego Wydziału Teologicznego w […]

Dyplomy dla absolwentów PWTW

W środę 20 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu Szkolenia Organistów PWTW oraz Studium Duchowości PWTW. Na zakończenie celebrowano Mszę św. W homilii skierowanej do absolwentów Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, określił organistów jako apostołów nowej ewangelizacji, którzy przez piękno muzyki “podnoszą ludzkiego ducha”. Jak stwierdził Ksiądz Rektor, organiści obdarzeni są […]

Zakończenie roku formacyjnego w Studium Międzyzakonnym przy PWTW

W piątek 22 czerwca br. odbyła się uroczystość zakończenia roku formacyjnego w Studium Międzyzakonnym. Studium to od roku działa przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (PWTW) i zajmuje się formacją sióstr juniorystek oraz nowicjuszek z różnych zgromadzeń zakonnych. Formacja w Studium trwa 3 lata. Uroczystość zakończyła Msza św. sprawowana przez ks. prof. Krzysztofa Pawlinę, rektora […]

Posiedzenie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

W środę 13 czerwca br. odbyło się posiedzenie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Tematem spotkania była: Nowa ewangelizacja w perspektywie teologicznej. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. Prelegent przybliżył zebranym genezę pojęcia nowej ewangelizacji i przedstawił wiele możliwych sposobów zdefiniowania tego zjawiska. Nakreślając perspektywę historyczną, […]