Wprowadzone przez Jerzy

W Polsce nie było jeszcze takiej szkoły!

„Zostałeś Księdzem, aby pomagać ludziom, nieść nadzieję, przybliżać im Boga. Nie zawsze wiesz, jak to robić. A nawet gdy próbujesz, młodzi ludzie często nie są tym zainteresowani. Masz dobre serce i zapał. Nie zniechęcaj się! Przyjdź do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży” – w ten sposób Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina zachęca księży z całej Polski […]

Teologia w czasach ponowoczesnych – sympozjum PWTW

Teologia w czasach ponowoczesnych i wyzwania stojące przed współczesnymi teologami były tematem międzynarodowego sympozjum, które odbyło się 15 marca 2019 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. „Zadaniem teologii jest ukazywanie siostrzanym naukom, że świat jest nieco większy, że rozum służy nie tylko do tego, aby produkować dobrze skonstruowane lodówki czy komputery. Teologia ma być […]

Doktoranci i rzymska teologia

14 marca w trakcie kolejnego dnia wykładów studiów doktoranckich słuchacze mieli okazję wysłuchać wystąpień trzech profesorów rzymskich uczelni teologicznych. Pierwsze ze spotkań poprowadził o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. „Współczesne czasy są niekiedy określane mianem postmodernizmu. Czy postmodernizm to tylko relatywizacja, fragmentaryzacja rzeczywistości, czy też słuszna krytyka niektórych roszczeń […]

W służbie teologii i nauk kościelnych w Polsce

Z inicjatywy Rady Naukowej Komisji Episkopatu Polski dnia 14 marca 2019 roku w siedzibie rektoratu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie odbyło się spotkanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Agencji Stolicy Świętej ds. Oceny i Promocji Jakości w akademickich instytucjach kościelnych (AVEPRO). Miało ono za cel kontynuowanie refleksji na temat ewentualnej współpracy obu instytucji. W trakcie spotkania […]

Uwaga Doktoranci!

Każdy, kto ma zamiar otworzyć przewód doktorski, proszony jest o dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu do 18 marca. Wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się tu: https://www.pwtw.pl/studia-doktoranckie/ – Przewód doktorski.

Spotkanie Dyrektorów PWTW

Dnia 26 lutego odbyło się spotkanie dyrektorów wszystkich jednostek naukowych afiliowanych do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Przybyli przedstawiciele ośrodków w Siedlcach, Łowiczu, Drohiczynie, Łodzi, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Radomiu, Białymstoku, Koninie i Warszawie. Witając przybyłych przedstawicieli Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zaprosił do wysłuchania dwóch prezentacji i podjęcia decyzji dotyczących zmian wynikających z rozporządzeń […]