Wprowadzone przez juko

Duchowość dla Warszawy – Czy możliwe są cuda w XXI wieku?

27 listopada odbył się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowany przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Tytuł wykładu brzmiał: „Czy możliwe są cuda w XXI wieku?” i dotyczył katolickiej wizji choroby i uzdrowienia, działań grup charyzmatycznych. Ks. rektor Krzysztof Pawlina, podczas przywitania licznie zebranych uczestników, zwrócił uwagę na kwestię szukania pomocy u Boga […]

Duchowość dla Warszawy – 27 listopada 2018, g. 19.00

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na wykłady otwarte, w cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Kolejny wykład, zatytułowany „Czy możliwe są cuda w XXI wieku?”, dotyczyć będzie katolickiej wizji choroby i uzdrowienia, działań grup charyzmatycznych i mszy o uzdrowienie. Wykład wygłoszą: Ks. prof. Andrzej Kobyliński (UKSW) oraz Ks. prof. Krzysztof Guzowski (KUL). Wykład odbędzie […]

O pentekostalizacji na spotkaniu formacyjnym księży

Pentekostalizacja była tematem listopadowego spotkania młodych kapłanów w ramach programu Formacji Permanentnej. Zagadnienie uzielonoświątkowienia przedstawił zebranym wybitny znawca tematu – ks. prof. dr hab. Andrzej Kobyliński. Na wstępie, ksiądz profesor przedstawił skalę pentekostalizacji w Kościele w Polsce i na świecie. Wskazał, iż odbywa ona się na dwóch poziomach: pierwszy polega na przejściu wiernych do wspólnot […]

Formacja Permanentna Księży

Serdecznie zapraszamy księży na drugie spotkanie, które odbędzie się 09 – 10 listopada 2018 roku w Centrum Edukacyjnym Caritas Polska, ul. Okopowa 55. Spotkanie to poprowadzi ks. prof. dr hab.  Andrzej Kobyliński. Następne spotkania odbędą się 1-2 marca 2019 roku. Program spotkania.

Uroczystość wszystkich świętych

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Stawajcie się rządcami w służbie Boga

24 października 2018 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów niestacjonarnych studiów magisterskich (blended-learning) na kierunku teologia ze specjalnościami: teologia ogólna lub katechetyka. Studenci uczestniczyli we mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił Rektor PWTW, ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Duchowość dla Warszawy – ks. Dolindo Ruotolo

23 października, po raz kolejny w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyło się spotkanie z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Kolejny wykład dotyczył osoby Ks. Dolindo Ruotolo, kapłana z Neapolu, którego życie cechowało niezwykłe zawierzenie Bogu. Ks. rektor Krzysztof Pawlina, witając licznie przybyłych słuchaczy, zauważył, że o Boga należy pytać świętych. […]