Wprowadzone przez Jerzy

Bądźcie świadkami Zmartwychwstania

17 kwietnia profesorowie i pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zgromadzili się w rektoracie uczelni na spotkaniu świątecznym. „Zbiera nas wydarzenie zbawcze – śmierć Pana Jezusa i Jego zwycięstwo” – powiedział witając zebranych ks. prof. Krzysztof Pawlina.

CHRYSTUS W (nie)SWOJEJ WARSZAWIE

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. Krzysztof Pawlina prowadzi w Bazylice św. Krzyża w Warszawie Rekolekcje dla poszukujących. Rekolekcje zatytułowane „CHRYSTUS W (nie)SWOJEJ WARSZAWIE” trwają w dniach 14-16 kwietnia.      Galeria fot. Mirosław Wiśniewski

Feniks 2019 dla naszego Profesora – księdza Marka Starowieyskiego

Miło nam poinformować, że „Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa” autorstwa profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Księdza Marka Starowieyskiego i Jana Marii Szymusiaka otrzymał nagrodę FENIKS 2019 w kategorii „nauki kościelne”.  Publikacja ta jest bezcennym źródłem, pozwalającym zgłębiać literaturę patrystyczną. Kataloguje i prezentuje najważniejszych pisarzy okresu wczesnochrześcijańskiego, jak również autorów pogańskich i żydowskich, którzy odegrali […]

Uroczyste wręczenie dyplomów

6 kwietnia br., pierwsi w tym roku akademickim, absolwenci Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie opuścili mury uczelni. Uroczystość poprzedziła msza św. oraz gościnny występ chóru. Następnie, dyplomy ukończenia nauki z rąk Rektora PWTW, ks. Krzysztofa Pawliny odebrali absolwenci studiów magisterskich z Teologii, Podyplomowych Studiów Etyki dla Nauczycieli, oraz Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych (PSTK).