Wprowadzone przez Jerzy

Uroczyste wręczenie dyplomów

6 kwietnia br., pierwsi w tym roku akademickim, absolwenci Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie opuścili mury uczelni. Uroczystość poprzedziła msza św. oraz gościnny występ chóru. Następnie, dyplomy ukończenia nauki z rąk Rektora PWTW, ks. Krzysztofa Pawliny odebrali absolwenci studiów magisterskich z Teologii, Podyplomowych Studiów Etyki dla Nauczycieli, oraz Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych (PSTK).

Ukazać sens ludzkiej egzystencji

6 kwietnia br., uroczysta msza św. koncelebrowana poprzedziła wręczenie dyplomów pierwszym tegorocznym absolwentom Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina. „Dzisiaj niektórzy z Was otrzymają dyplom nauczania religii. Zostaliście przygotowani do posługi w Kościele jako katecheci. Przygotowani, ale jeszcze nie wezwani. Aby nauczać w imieniu Kościoła trzeba być […]

Pozwól się pochwycić Bogu!

Jesteś zabiegany, ale nadal masz wiele pytań o wiarę, o Boga? Postaramy się odpowiedzieć przynajmniej na niektóre z nich. Od roku na naszym Wydziale działa studium „Teologii dla Zabieganych”. Najlepsi polscy teologowie dzielą się ze słuchaczami wynikami swoich refleksji i poszukiwań.

Jedyne w Polsce studia teologii w systemie blended-learning

Oprócz niestacjonarnych – sobotnich studiów magisterskich z teologii, Papieski Wydział ma w ofercie formę mieszaną (tzw. blended-learning). Jest ona odpowiednia dla wszystkich, którzy z powodu pracy zawodowej, czy miejsca zamieszkania nie mogą sobie pozwolić na przyjazd na uczelnię co tydzień. Dlatego proponujemy sześcioletnie studia kształcenia na odległość. Studenci uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach w ciągu […]

28 marca Papieski Wydział Teologiczny ponownie zgromadził licznych słuchaczy na wykładzie z  cyklu „Duchowość dla Warszawy”.

Kolejny wykład, zatytułowany „Dlaczego potrzebna jest modlitwa na pustyni? Jak znaleźć pustynię w codziennym życiu?”, miał miejsce jak zwykle w Głównej Bibliotece Rolniczej i dotyczył tematyki początków monastycyzmu, życia mnichów na pustyni oraz duchowego wymiaru pustyni. Temat ten przedstawili prelegenci, którzy znają i praktykują modlitwę monastyczną: O. dr Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki oraz s. Joanna Hertling […]

Spotkanie organizacyjne dla uczestników Pielgrzymki do Ziemi Świętej

Dnia 6 kwietnia (sobota) o godz. 15.00 w gmachu Papieskiego Wydziału przy ul. Dewajtis 3, Warszawa, wejście B, sala 18, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników Pielgrzymki do Ziemi Świętej (29.04 – 7.05). Jeśli ktoś nie może wziąć udziału, proszę powiadomić Biuro Santiago Tours (informacje będą przesłane via e-mail).

Zostań nauczycielem religii!

Jeśli chcesz mieć wpływ na kształtowanie młodego pokolenia, pragniesz wychowywać do wartości i inspirować do nawiązywania relacji z Bogiem, to nasze Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne ułatwią ci to zadanie, przygotowując cię do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela religii.

Duchowość dla Warszawy – Dlaczego potrzebna jest modlitwa na pustyni? Jak znaleźć pustynię w codziennym życiu?

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na wykłady otwarte, w cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Kolejny wykład, zatytułowany „Dlaczego potrzebna jest modlitwa na pustyni? Jak znaleźć pustynię w codziennym życiu?” będzie dotyczył życia modlitwy i wiążących się z nią wymogów. Temat ten przedstawią prelegenci, którzy znają i praktykują modlitwę monastyczną: o. dr Szymon Hiżycki OSB, opat […]