Wprowadzone przez juko

Spotkanie wigilijne profesorów i pracowników

21 grudnia profesorowie i pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym. Tradycyjnie, spotkanie rozpoczęło wspólne śpiewanie kolędy oraz rozważanie słów Ewangelii o narodzinach Jezusa Chrystusa. „Narodzenie Chrystusa zbiera nas, abyśmy tę pamiątkę czcili i uobecniali, także w konkretnej rzeczywistości, jaką jest nasza uczelnia – Papieski Wydział Teologiczny” – powiedział do zebranych, ks. […]

Gromadzicie się tutaj, by służyć Kościołowi

Studenci i profesorowie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie uczestniczyli 15 grudnia w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęło wspólne śpiewanie kolędy oraz słowa Ewangelii o narodzeniu Jezusa. W dalszej kolejności życzenia zebranym złożył ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Ks. Kardynał Kazimierz Nycz na papieskiej uczelni

Ks. Kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył 15 grudnia mszy św. koncelebrowanej dla profesorów i studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Uroczysta eucharystia poprzedziła spotkanie opłatkowe. W homilii ks. Kardynał podkreślił, iż człowiek potrzebuje adwentowych przeżyć oraz adwentowych znaków i biblijnych postaci, aby mógł się szczerze i autentycznie spotkać z Panem Jezusem, aby się mógł na Niego […]