Wprowadzone przez Jerzy

Zakończenie Studium Formacyjnego Sióstr

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych odbyło się zakończenie studium formacyjnego organizowanego przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i PWTW. Ksiądz Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Krzysztof Pawlina,  w czasie homilii podczas mszy świętej powiedział, że rzeczywistość nie składa się tylko ze świętowania. Święta są po to, by coś uczcić, nabrać […]

Charbel – Święty inny niż wszyscy

23 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej, Papieski odbył się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy, zatytułowany „Charbel: Święty inny niż wszyscy”. Dotyczył on życia, duchowości i świętości jednego z najbardziej niezwykłych i tajemniczych świętych, maronickiego mnicha i pustelnika Charbela Makhloufa, żyjącego w XIX w. na terenie Libanu. Po przywitaniu licznie zebranych słuchaczy przez ks. Rektora […]

Zaproszenie na spotkanie po pielgrzymkowe

Serdecznie zapraszam na spotkanie wszystkich Uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej, które odbędzie się 8 czerwca 2019 r. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 16.00 Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie, na którym będzie okazja do podzielenia się przeżyciami, wspomnieniami i zdjęciami. Spotykamy się w kaplicy domu rekolekcyjnego Dobre Miejsce, wejście A (ul. Dewajtis 3). […]

Duchowość dla Warszawy – 23 maja 2019

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na wykłady otwarte, w cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Kolejny wykład, zatytułowany „Charbel: Święty inny niż wszyscy” będzie dotyczył życia, duchowości i świętości jednego z najbardziej niezwykłych i tajemniczych świętych, maronickiego mnicha i pustelnika Charbela Makhloufa, żyjącego w XIX w. na terenie Libanu.

Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania

Czy Kościół na zawsze utracił młodych ludzi? Czy wysiłki papieży i Światowe Dni Młodzieży to już ostatnia próba pogodzenia Ewangelii z młodością? Nad podobnymi pytaniami zastanawiali się uczestnicy sympozjum na PWT w Warszawie.   

Msza święta na rozpoczęcie Sympozjum Naukowego

18 maja 2019 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe “Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”. Rozpoczęło się ono uroczystą mszą świętą w kościele pokamedulskim, której przewodniczył Wielki Kanclerz PWTW, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.   

Cur musica sacra?

W dn. 9 maja 2019 r. w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa doktorantów zatytułowana “Cur musica sacra?” (Dlaczego muzyka sakralna?). Zebranych powitał rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, który, po wspólnej modlitwie, postawił przed uczestnikami sympozjum następujące pytania: Jak dziś troszczyć się o muzykę w Kościele? Jaka muzyka pomaga człowiekowi […]

Pielgrzymka PWTW do Ziemi Świętej

W dniach od 29 kwietnia do 7 maja 2019 odbyła się pielgrzymka Papieskiego Wydziału Teologicznego do Ziemi Świętej. Nawiedziliśmy Nazaret, Kanę Galilejską, Górę Tabor, miejsca związane z Jezusem nad Jeziorem Galilejskim, Cezareę Filipową, Hajfę, Jafę, Betlejem, Jerycho, En Gedi, En Boqeq nad Morzem Martwym i oczywiście Jerozolimę.

Ks. prof. Krzysztof Pawlina: seminaryjna formacja księży nie wystarcza

Życie pokazuje, że seminaryjna formacja księży nie wystarcza; “Dzisiaj mentalność młodzieży zmienia się tak szybko, że młody człowiek, który przyszedł do seminarium, po sześciu latach już młodych ludzi nie rozumie” – mówi w rozmowie z KAI ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.