facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Teologia między Wschodem a Zachodem

W dniach 11-13.04.2018 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Collegium Joanneum, organizuje międzynarodową konferencję teologiczną pt. „Teologia między Wschodem a Zachodem”. Zważywszy na słynne słowa św. Jana Pawła II o Wschodzie i Zachodzie jako dwóch płucach, którymi oddychają chrześcijaństwo i Europa, konferencja będzie okazją do przypomnienia sobie duchowego i kulturowego bogactwa, które niosą z sobą te dwa nurty chrześcijaństwa. Stanie się ona także okazją do refleksji nad miejscem, w którym znajduje się obecnie dialog ekumeniczny między prawosławiem a katolicyzmem. Wreszcie zapytywać się będziemy o prawdziwość stereotypowych wyobrażeń, według których zachodnia teologia nastawiona jest na racje i argumenty, przez co jej mowa o Bogu pozbawiona jest elementu tajemnicy, zaś teologia wschodnia jest bardziej duchowa i mistyczna, ale za to częściej grozi jej niebezpieczeństwo fideizmu.

W konferencji wezmą udział goście z zagranicy: pani prof. Barbara Hallensleben z Fryburga (Szwajcaria), członkini Międzynarodowej Komisji Teologicznej, powołana do niej jeszcze przez Jana Pawła II jako pierwsza kobieta w historii, ekspertka od dialogu katolicko-prawosławnego, ks. prof. César Izquierdo Urbina z Pampeluny, członek Komisji Teologicznej Konferencji Episkopatu Hiszpanii, redaktor naczelny Scripta Theologica, teolog fundamentalista, koncentrujący się w swych pracach nad zagadnieniem metody teologicznej, czy ks. prof. Andrew Pinsent z Oksfordu, dyrektor Centrum Badawczego im. Iana Ramseya, jeden z czołowych katolickich myślicieli zajmujący się stykiem nauki i teologii, jak również wybitni polscy teologowie: ks. prof. Robert Woźniak (UPJPII), wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków, redaktor naczelny rocznika Theological Research, czy też ks. bp prof. Michał Janocha (UW), biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, specjalista i autor wielu książek z zakresu historii sztuki i duchowości Wschodu.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można znaleźć na stronie:

International Theological Conference, Warsaw 11.04-13.04.2018

 

 


Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close