facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji

03

Jak głosić Ewangelię współczesnemu światu?

Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wyzwaniem, wobec którego Kościół

staje od początku swego istnienia. Moment historyczny, który obecnie przeżywamy, stanowi wielkie wezwanie do ‘nowej ewangelizacji’, do głoszenia Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi być prowadzona z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu.

Jan Paweł II, VS 106

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji jest skierowana do osób świeckich i duchownych aktywnie zaangażowanych w życie kościoła a więc liderów i animatorów wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, które pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu teologii, duchowości i eklezjologii a także zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z grupą.

 • Co oferujemy?

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji jest propozycją formacji duchowo-intelektualnej skierowaną do osób zaangażowanych czynnie w życie Kościoła, zarówno świeckich, jak i duchownych. Comiesięczne spotkania mają na celu rozpalić w sercach słuchaczy zapał ewangelizacyjny oraz dostarczyć im niezbędnych umiejętności koniecznych do profesjonalnego wykorzystania nowych form i metod głoszenia Ewangelii. W programie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji znalazły się przede wszystkim tematy dotyczące duchowości i teologii, będących źródłem życia ewangelizatorów, a także elementy wiedzy psychologicznej, wprowadzającej w tajniki skutecznej komunikacji oraz zarządzania zespołem ludzkim.

 • Co po studiach? (profil absolwenta)

Osoby, które ukończą Szkołę Liderów Nowej Ewangelizacji otrzymają certyfikat ukończenia kursu, który będzie stanowił cenną informację dla proboszczów, że dany uczestnik posiada umiejętności potrzebne do organizowania grup i wspólnot oraz wydarzeń ewangelizacyjnych w parafii. W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać procesem grupowym, jak się komunikować, aby zostać dobrze zrozumianym, jak zarządzać zespołem ludzkim, rozwiązywać konflikty i jak być nowoczesnym, katolickim liderem w swojej wspólnocie. Zdobędą także wiedzę o nowoczesnych metodach ewangelizacji poprzez media, taniec, muzykę i śpiew.

 • Forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty od października 2016 r. do czerwca 2017 r., w godzinach od 9.00 do 16.00. Będą miały formę wykładów i warsztatów.

 • Program studium

◗ Kościół i jego misja
◗ Soborowa wizja Kościoła
◗ Podstawy ewangelizacji i Nowej ewangelizacji
◗ Parafia i małe wspólnoty
◗ Osobowość i kompetencje lidera
◗ Odpowiedzialność lidera za grupę
◗ Potrzeba życia duchowego
◗ Etapy życia duchowego
◗ Modlitwa a rozwój człowieka
◗ Słowo Boże i teologia kerygmatu
◗ Rekolekcje szkolne
◗ Komunikacja – jak mówić, żeby ludzie słuchali
◗ Składanie świadectw
◗ Sposób prowadzenia zespołu
◗ Praca z zespołem parafialnym
◗ Chrystus – wiara i doświadczenie
◗ Liturgia jako centrum życia wspólnoty
◗ Metody ewangelizacji

TERMINY ZAJĘĆ W 2016/2017

15 października 2016 r.
26 listopada 2016 r.
17 grudnia 2016 r.
14 stycznia 2017 r.
4 lutego 2017 r.
11 marca 2017 r.
1 kwietnia 2017 r.
13 maja 2017 r.
10 czerwca 2017 r.

Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 9.00 do 16.00

 • Rekrutacja

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie PWTW do 20 września 2016 r.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 1. Podanie
 2. Trzy zdjęcia
 3. Zaświadczenie od Księdza Proboszcza z parafii kandydata
 • Opłaty

Koszt kursu to 300 zł/ semestr

 • Prowadzący zajęcia

Spotkania organizowane w ramach Szkoły prowadzone są przez osoby zajmujące się na co dzień, zarówno w praktyce, jak i teorii, szeroko pojętą ewangelizacją a także przez specjalistów z zakresu psychologii, psychoterapii i pracy z grupą.

 • Dokumenty wymagane przy aplikacji:

Ankieta personalna

Podanie

lid1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kierownik studiów

ks. dr Janusz StańczukNajbliższe wydarzenia

25.11.2017 - CIBnS

25.11.2017 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

25.11.2017 - Studium Małżeństwa i Rodziny

25.11.2017 - Akademia Dziennikarstwa

29.11.2017 - Studium Duchowości

30.11.2017 - Studia Doktoranckie – wykłady i seminaria specjalistyczne

02.12.2017 - CIBnS

02.12.2017 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.Polecamy

 • Bobolanum
 • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close