Ogłoszenia

Z początkiem października 2019 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie rozpocznie działalność Szkoła Doktorska.

Termin składania dokumentów: do 19 września 2019 w sekretariacie PWTW (wykaz dokumentów i zasady rekrutacji)

Termin prezentacji projektów badań: 26 września 2019 od godz. 9.30 w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3.

Liczba miejsc dostępnych w tym roku akademickim: 1

 

Ze względu na bardzo małą ilość miejsc w Szkole Doktorskiej (1 miejsce), zachęcamy do zapoznania się z także z naszą inną propozycją przygotowania do doktoratu – Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu

 

Terminarz zajęć

Czym jest?

Szkoła Doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

mraczynskirozek@pwtw.pl

 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

ks. dr hab. Marek Blaza SJ

mblaza@poczta.onet.pl

 

Sekretariat PWTW (kontakt)

Ogłoszenia

Ci, co rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 będą je kontynuować na dotychczasowych zasadach, utrzymując status doktoranta (legitymację i prawo do stypendiów), jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. Ci co rozpoczęli przewód doktorski do 30 kwietnia 2019 odbywają go na starych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

 

Terminarz zajęć

 

Dokumenty

 

Kierownik studiów doktoranckich

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

mraczynskirozek@pwtw.pl

 

Zastępca kierownika studiów doktoranckich

ks. dr hab. Marek Blaza SJ

mblaza@poczta.onet.pl

 

Sekretariat PWTW (kontakt)