facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Studia doktoranckie

 • Dla kogo?

Profil kandydata

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych (dyscyplina naukowa: teologia). Studia doktoranckie  trwają 4 lata. W ramach studiów proponowane są trzy specjalizacje:

 1. Teologia dogmatyczna
 2. Teologia pastoralna
 3. Teologia duchowości

Na koniec drugiego roku studiów doktoranckich należy przedłożyć pracę licencjacką i zdać egzamin licencjacki, którego pomyślny wynik (przynajmniej na ocenę: dobrą) jest warunkiem kontynuacji studiów.

 • Co po studiach?

Profil absolwenta

Absolwent po publicznej obronie rozprawy doktorskiej otrzyma stopień naukowy doktora teologii.

 • Forma wykładów

Zajęcia ze specjalizacji teologia dogmatyczna i pastoralna, odbywają się w wyznaczone czwartki. W roku akademickim przewiduje się dwadzieścia jeden spotkań dla roczników 1-3. Studenci z ostatniego, czwartego roku studiów doktoranckich, uczestniczą jedynie w wykładach i seminariach specjalizacyjnych w wymiarze 7 spotkań w ciągu roku. Wszyscy studenci studiów doktoranckich uczestniczą w konferencjach naukowych. Zajęcia z teologii duchowości odbywają się w środy w ramach Studium Duchowości.

 

 • Rekrutacja

Ostateczny termin składania dokumentów – 30.09.2016 r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (załącznik A: pobierz)
 2. Ankieta personalna (załącznik B: do pobrania w Sekretariacie)
 3. Odpis dyplomu magistra
 4. Pozwolenie Biskupa Miejsca (księża)
 5. Opinia Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania (osoby świeckie)
 6. Opinia Dziekana – Dyrektora studiów magisterskich (osoby świeckie)
 7. Fotografie: 3 (w tym 300 DPI)
 8. Xero dowodu osobistego
 9. Xero pierwszej strony pracy magisterskiej
 10. Opłata wstępna – 50 zł

 

 • Kierownik studiów

Ks. dr Krzysztof Szwarc

 

 • Opłaty

Koszt studiów  – 800 zł/rok

 

Pliki do pobrania:

 

 

PRZEWODY DOKTORSKIENajbliższe wydarzenia

29.03.2017 - Studium Duchowości

30.03.2017 - Studia Doktoranckie – specjalizacja pastoralna i dogmatyczna

30.03.2017 - Studia Doktoranckie – specjalizacja pastoralna i dogmatyczna

01.04.2017 - Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji

01.04.2017 - CIBnS

01.04.2017 - Studium Animatorów Małżeństw w Parafii

05.04.2017 - Studium Duchowości

06.04.2017 - Studia Doktoranckie – teologia „ogólna”

Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.Polecamy

 • Bobolanum
 • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close