facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

  • Dla kogo? (profil kandydata)

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  • Co oferujemy?

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych (dyscyplina naukowa: teologia). Studia doktoranckie  trwają 4 lata. W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  1. Teologia dogmatyczna
  2. Teologia pastoralna
  3. Teologia św. Tomasza z Akwinu
  4. Teologia duchowości

Na koniec drugiego roku studiów doktoranckich należy przedłożyć pracę licencjacką i zdać egzamin licencjacki, którego pomyślny wynik (przynajmniej na ocenę: dobrą) jest warunkiem kontynuacji studiów.

  • Co po studiach? (profil absolwenta)

Absolwent po publicznej obronie rozprawy doktorskiej otrzyma stopień naukowy doktora teologii.

  • Forma wykładów

Zajęcia ze specjalizacji: teologia dogmatyczna, pastoralna i teologia św. Tomasza z Akwinu, odbywają się w wyznaczone czwartki. W roku akademickim przewiduje się z w sumie 21 spotkań dla roczników 1-3: wykłady z teologii ogólnej oraz wykłady i seminaria specjalistyczne.

Zajęcia z teologii ogólnej, dla wszystkich doktorantów z roczników 1-3, odbywają się na Bielanach w siedzibie Collegium Joanneum.

Zajęcia i seminaria specjalistyczne dla roczników 1-4: ze specjalizacji teologia pastoralna odbywają się w siedzibie Collegium Joanneum; ze specjalizacji teologia dogmatyczna odbywają się w siedzibie Collegium Bobolanum, ze specjalizacji teologia św. Tomasza z Akwinu odbywają się w siedzibie Instytutu Tomistycznego OO. Dominikanów na Służewiu.

Studenci z ostatniego, czwartego roku studiów doktoranckich, uczestniczą jedynie w wykładach i seminariach specjalizacyjnych w wymiarze 7 spotkań w ciągu roku.

Wszyscy studenci studiów doktoranckich uczestniczą w dwóch konferencjach naukowych. Zajęcia z teologii duchowości odbywają się w środy w ramach Studium Duchowości.

  • Opłaty

Koszt studiów  – 500 zł/semestr

  • Termin składania dokumentów:

od 1 lipca do 30 września 2018 r.

  • Rozmowa rekrutacyjna

11 października od 10.00 do 14.00 (dla specjalizacji ,,duchowość” odbędzie się 21 września 2018 r. w godz. 15.00-19.00).

  • Wymagane dokumenty:
  1. Podanie (załącznik A: pobierz, dla specjalizacji ,,duchowość” – pobierz)
  2. Ankieta personalna (załącznik B: pobierz, dla specjalizacji ,,duchowość” – pobierz)
  3. Odpis dyplomu magistra
  4. Pozwolenie Biskupa Miejsca (księża)
  5. Opinia Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania (osoby świeckie)
  6. Opinia Dziekana – Dyrektora studiów magisterskich (osoby świeckie)
  7. Fotografie: 3 (dwie papierowe + jedna w wersji elektronicznej o rozdzielczości przynajmniej 300 DPI)
  8. Ksero dowodu osobistego
  9. Ksero pierwszej (tytułowej) strony pracy magisterskiej
  • Opłata:

opłata wpisowa – 50,00 zł

 

 

  • Kierownik studiów

Ks. dr Krzysztof Szwarc

e-mail: krzychsz@tlen.pl

 

 

Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close