facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Za przyczyny losowe uważa się: śmierć najbliższego członka rodziny; ciężka choroba studenta, bądź najbliższego członka rodziny; nieszczęśliwy wypadek studenta, bądź najbliższego członka rodziny; szkody spowodowane przez klęski żywiołowe; urodziny dziecka; utrata pracy i inne nieprzewidziane okoliczności wpływające znacząco na budżet rodzinny.

Student może otrzymać maksymalnie jedną zapomogę w semestrze. Z tego samego tytułu student może otrzymać tylko jedną zapomogę. Wniosek o zapomogę można złożyć w terminie nie później niż 6 miesięcy od daty zdarzenia losowego.

Aby uzyskać zapomogę należy złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany) następujące dokumenty: Wniosek o zapomogę, Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innych kierunkach dla studentów/dla doktorantów, dokumenty poświadczające zaistnienie wydarzenia z powodu którego student stara się o zapomogę.

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close