facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium do przyznania tego świadczenia stanowi dochód na członka rodziny. Od 1 XI 2016 nie może przekraczać on 1051,70 zł. Natomiast przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego w 2016 roku wynosił 2577 zł.

Aby określić dochód na członka rodziny należy posłużyć się następującymi dokumentami: Wniosek o stypendium pomocy materialnej, Oświadczenie członka rodziny, Zasady ustalania wysokości dochodu. Dodatkową pomocą mogą być materiały: Jak obliczyć dochód, Dodatkowe informacje do wyliczania.

Aby uzyskać stypendium socjalne trzeba złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany): Wniosek o stypendium pomocy materialnej, Oświadczenie członka rodziny od każdego z członków rodziny, Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innych kierunkach dla studentów/dla doktorantów, Oświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego z pełnoletnich członków rodziny oraz odpowiednie dokumenty poświadczające sytuację materialną własną i członków rodziny liczonych do dochodu.

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close