facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Źródła

Seria Biblioteka Ojców Kościoła, red. ks. Józef Naumowicz, Wyd. M. Od 2000 r. (od tomu 13) wydawana pod patronatem WTT.


 1. Defensor z Ligugé, Księga iskierek, wstęp, tłum. i oprac. R. Wasiński, 2000.
 2. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tłum. ks. W. Kania,     wstęp M.A. Bogucki, 2000.
 3. Grzegorz z Nyssy, O naśladowaniu Boga (Co to znaczy być chrześcijaninem. O doskonałości, O celu życia i prawdziwej ascezie), wstęp, tłum. i oprac. J. Naumowicz, 2001.
 4. Św. Ireneusz z Lyonu, Bóg w Ciele i Krwi, wybór i oprac. H. U. Von Balthasar, tłum. W. Myszor, 2001.
 5. Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju. Objaśnienia Apokalipsy św. Jana,      tłum. i  oprac. A. Żurek, 2002.
 6. Filokalia. Teksty o modlitwie serca, wstęp, tłum. i oprac. J. Naumowicz, 2002.
 7. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, wstęp J. Naumowicz, J. Krykowski, tłum. W. Kania, K. Bielawski i inn. 2002.
 8. Liturgie Kościoła Prawosławnego, tłum. H. Paprocki, 2003.
 9. Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele Prawosławnym, tłum. H. Paprocki, 2003.
 10. Ambroży z Mediolanu, Listy (36-69), t. 2, tłum. P. Nowak, oprac. J. Naumowicz, 2003.
 11. Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, Wstęp: M.-H. Congourdeau, tłum. K. Kochańczyk, J. Naumowicz, M. Przyszychowska, oprac. J. Naumowicz, 2004.
 12. Pierwsi apologeci greccy, wstęp i tłum. L. Misiarczyk, oprac. J. Naumowicz, 2004.
 13. Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I-III w., wybór, układ, wprowadzenia i opracowanie J. Słomka, 2004.
 14. Ewagriusz Pontyjski, O różnych rodzajach złych myśli. O ośmiu duchach zła, tłum. i oprac. Leon Nieścior, 2006.
 15. Św. Jan Chryzostom, Dialog o kapłaństwie, Wstęp: H. de Lubac, M. Starowieyski, tł. W. Kania, opr. M. Starowieyski, 2009.


Najbliższe wydarzenia

26.04.2017 - Studium Duchowości

27.04.2017 - SYMPOZJUM DLA PROFESORÓW: 27-28 kwietnia

27.04.2017 - Studia Doktoranckie – specjalizacja pastoralna i dogmatyczna

27.04.2017 - Studia Doktoranckie – specjalizacja pastoralna i dogmatyczna

06.05.2017 - CIBnS

06.05.2017 - Studium Małżeństwa i Rodziny

10.05.2017 - Studium Duchowości

11.05.2017 - Konferencja Naukowa Doktorantów

Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.Polecamy

 • Bobolanum
 • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close