facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Redakcja

Redakcja

 

Kolegium Redakcyjne powołane przez Radę Wydziału PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela

 

Redakcja

ks. dr Piotr Burgoński (redaktor naczelny), e-mail: burgonski@onet.eu

ks. dr Marek Dobrzeniecki (z-ca redaktora naczelnego)

ks. dr Janusz Stańczuk (sekretarz naukowy)

 

Redaktorzy tematyczni

ks. prof. PWTW dr hab. Stanisław Kur (nauki biblijne)

ks. dr hab. Robert Skrzypczak (teologia dogmatyczna)

ks. dr Tomasz Jakubiak (nauki prawne)

 

Redakcja językowa

mgr Hanna Stompor (język polski)

mgr Monika Nowosielska (język angielski)

mgr Katarzyna Marczuk (język niemiecki)

 

Lista recenzentów

doc. ThLic. Mgr. Miloš Lichner SJ, D.Th. (Uniwersytet w Trnavie, Słowacja)

dr. Radoslav Lojan, PhD. (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku, Słowacja)

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Guz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

 

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close