facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

WST VII/1994

WST VII/1994

Artykuły

Ks. Zbigniew GODLEWSKI
Strategia retoryczna u Ez 37,1-14 – Próba analizy
Die rhetorische Strategie bei Ez 37,1-14 – Der Versuch einer Analyse

Psalmy 151-155 (Syryjskie Psalmy apokryficzne 1-5)
Psaumes 151-155 (Psaumes apocryphes syriaques 1-5)
Przekład i opracowannie Aleksander KOWALSKI

Św. Pacjan z Barcelony: Wezwanie do pokuty
San Paciano de Barcelona – Exhortación a la penitencia
Przekład i opracowanie ks. Krzysztof BARDSKI

Ks. Jarosław PIŁAT
Mowy do mnichów św. Cezarego z Arles
Sermons de St. Césaire d’Arles aux moines

Ks. Władysław WÓJCIK
Analiza wierzeń i praktyk pogańskich w De correctione rusticorum Marcina z Brakary
Analyse des croyances et pratiques paVennes contenus dans le traité „De correctione rusticorum” de Martin de Braga

Leoncjusz z Neapolis i jego apologia chrześcijańskich obrazów
Léontios de Néapolis et son apologie des images chrétiennes
Przekład i opracowanie Ks. Józef NAUMOWICZ

Józef GÓRZYŃSKI
Riflessioni patristiche nel contesto dei due formulari della Collectio Missarum de Beata Maria Virgine
Refleksje patrystyczne w kontekście dwóch formularzy z „Collectio Missarum de Beata Maria Virgine”

Cerkiew w nauczaniu Aleksandra Mienia
La Iglesia en la enseñanza de A. Mieñ
Wybor tekstów, tłumaczenie i opracowanie Ks. Tadeusz PIKUS

Ks. Stanisław WARZESZAK
Teologia wobec wyzwań bioetyki
Theology Facing Bioethical Challenges

Zofia KRATOCHWIL
Augustianie w Warszawie: Kościół i klasztor Św. Marcina (1356-1864)
Augustinians in Warsaw: St Martin’s Church and Monastery (1356 – 1864)

Ks. Józef DZIEKOŃSKI
Zagadnienia teodycei systemowej
A Systemic Theodicy

Ks. Tomasz STĘPIEŃ
Teologia negatywna w pismach Corpus Areopagiticum
Understanding of Apophatic Theology in writings of Denys the Areopagite

Omówienia i recenzje

Ks. Marek Starowieyski
Kronika patrystyczna

Ks. Marek Starowieyski
Kronika apokryfów

Ks. Stanisław Warzeszak
Z twórczości Hansa Jonasa (2): Od starożytnej gnozy do współczesnego nihilizmu

S. Th. PINCKAERS OP, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, tł. A. Kuryś, Poznań : W drodze 1994, ss. 421.
(Ks. Bogusław INLENDER)

ŚW. BAZYLI WIELKI, Pisma ascetyczne, (Źródła monastyczne 5-6), tł. i oprac.
J. Naumowicz, Tyniec – Kraków 1994-1995, t. 1, ss. 267, t. 2, ss. 484.
(Ks. Ludwik KRÓLIK)

B. GAIN, Traductions latines de Pères grecs: La collection du manuscrit Laurentianus San Marco 584. Edition des lettres de Basile de Césarée, Publications Universitaires Européennes, série 15, vol. 64, Peter Lang, Bern – Berlin i in. 1994, ss. 534.
(Ks. Józef NAUMOWICZ)

Kronika
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Dwie sesje na temat formacji seminaryjnej

Sesja I : Kongregacja Wychowania Katolickiego – Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari
Omówienie: Ks. Józef WARZESZAK

Sesja II : Kandydaci do kapłaństwa: Kim są? Jacy będą?
Ks. Andrzej BUCZEL (+)
Ks. Janusz TARNOWSKI

Dyskusja: ks. Jerzy Chowańczak (+), O. Tomasz Alexiewicz OP, Tomasz Ochinowski, ks. Mirosław Cholewa, ks. Krzysztof Gonet

Liber Mortuorum : Śp. ks. Andrzej Buczel (1951-1994)

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close