facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Warszawskie Studia Teologiczne

ISSN 0209-3782

Numer bieżący XXX/2/2017

STUDIA MARIOLOGICZNE

Ks. Józef Warzeszak
Fatimskie przemówienia papieży
Papal speeches from Fatima 

Ks. Grzegorz Bachanek
Antropologiczne ukierunkowanie mariologii kard. Stefana Wyszyńskiego
Anthropological orientation of the Mariology of Cardinal Stefan Wyszyński

STUDIA BIBLIJNE

O. Waldemar Linke CP
Tożsamość judejska i izraelicka w Dn 13
Judean and Israelite identity in Dn 13

Ks. Adam Gorlewski
„Wtedy zaczęto wzywać imienia JHWH” (Rdz 4,26). Imię Boga jedyną nadzieją dla ludzkości – znaczenie imienia Bożego w tekstach Rdz 4,26 i Wj 3, 14-15
„Then began man to call on the name of the YHWH” (Gen 4,26). The name of the God as a only hope for the mankind – the significance of the name of the God in Gen 4,26 and Exod 3,14-15 

VARIA

Ks. Jerzy Szymik
Przyszłość i zadania teologii
The Future and the Tasks of Theology

O. Michał Paluch OP
Nietzsche i teologia
Nietzsche and theology 

Ks. Marek Filipczuk
Evangelizzazione nel mondo di oggi – una sfida per i giovani (secondo Giovanni Paolo II durante le GMG)
Evangelization of contemporary world – challenges for the youth according to John Paul the 2nd- during the World Youth Day)

Paweł Filipczak
Rola „scholi cantorum” w dokumentach Kościoła rzymskokatolickiego
The role of schola cantorum in Church documents

Joanna Bartoszewicz
Wykorzystanie performatywnej funkcji języka w dyskursie publicznym .na przykładzie sporu o legalizację związków partnerskich
The usage of performative language function in public discourse illustrated with the example of the dispute over legalisation of registered partnership

Nota o autorach

 

„Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,  Sekcja św. Jana Chrzciciela. Jego pierwszy numer ukazał się w roku akademickim 1982/83. Artykuły mogą publikować w nim  prowadzący badania naukowe zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Czasopismo  udostępnia swe łamy teologom reprezentującym wszystkie specjalności. Zamieszcza także artykuły z zakresu filozoficznych  podstaw teologii, religiologii, katechetyki i katolickiej nauki społecznej. Jest pismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, recenzowanym i indeksowanym w bazach bibliograficznych.

 Wersję pierwotną periodyku „Warszawskie Studia Teologiczne” stanowi wersja drukowana.Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close