facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Warszawskie Studia Teologiczne

ISSN 0209-3782

Numer WST XXX/3-4/2017

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „CZY TEOLOGIA POTRZEBUJE NAWRÓCENIA?” (WARSZAWA, 27 KWIETNIA 2017 R.)

Matthew Levering
Teologia i nawrócenie: antropocentryczne czy teocentryczne
Theology and Conversion: Anthropocentric or Theocentric? 

Ks. Tomasz Jakubiak
Prawo kanoniczne – skostniałe, zmieniane czy odnawiane?
Canon law – fossilized, amended or renewed?

Ks. Marek Kotyński CSsR
Miłosierdzie w teologii duchowości
Mercy in Spiritual Theology

EKUMENIZM I DIALOG MIĘDZY RELIGIJNY

Ks. Józef Warzeszak
Z Benedyktem XVI w drodze ku pełnej jedności chrześcijan
With Benedict XVI toward Complete Unity of Christians 

Ks. Andrzej Tulej
Kościół na drodze ku „Nostra aetate”. Zarys historii relacji chrześcijańsko-żydowskich do czasów nowożytnych
The Church on the path toward “Nostra aetate”. Outline of the history of christian-jewish relations until modern times

 

VARIA

Ks. Stanisław Adamiak
Porównanie do donatystów w nowożytnych polemikach wyznaniowych
The Analogy with the Donatists in the Modern Confessional Polemics

S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM
Metafora drzewa życia w Księdze Przysłów
The Tree of Life Metaphor in the Book of Proverbs

Ks. Przemysław Jan Ćwiek
Le postmodernisme doit supprimer la religion?
Does postmodernism reject religion?

S. Anna Maria Pudełko
Aktualność propozycji pedagogiczno-formacyjnej zawartej w numerze 70 adhortacji „Vita Consecrata”
Validity of Pedagogical and Formational SuggestionsIn Vita Consecrata Exhortation No 70 

Ks. Mieczysław Olszewski
Kaznodziejstwo w Kościołach wschodnich
Preaching in Eastern Churches

Adam Liwak
Secularisation and Church-State Relations: Towards a Typology
Secularization and Church-State Relations: Towards a Typology

Ks. Jerzy Szymik
Cóż po Teologii w domu Akademii?
What of Theology in the house of Academy?

RECENZJE

Ks. Krzysztof Bardski, Małgorzata Piotrkowska-Dankowska,
„Winnice Engaddi. Biblijna droga do spotkania z Oblubieńcem”, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2016 

 

Nota o autorach

 

„Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,  Sekcja św. Jana Chrzciciela. Jego pierwszy numer ukazał się w roku akademickim 1982/83. Artykuły mogą publikować w nim  prowadzący badania naukowe zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Czasopismo  udostępnia swe łamy teologom reprezentującym wszystkie specjalności. Zamieszcza także artykuły z zakresu filozoficznych  podstaw teologii, religiologii, katechetyki i katolickiej nauki społecznej. Jest pismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, recenzowanym i indeksowanym w bazach bibliograficznych.

 Wersję pierwotną periodyku „Warszawskie Studia Teologiczne” stanowi wersja drukowana.Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close