facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Warszawskie Studia Teologiczne

ISSN 0209-3782

Numer bieżący XXIX/1/2016

okładka

ROK MIŁOSIERDZIA

Ks. Józef Warzeszak,
Bliskość Boga wyrazem Jego miłości i miłosierdzia w ujęciu Benedykta XVI
Closeness of God as an expression of His love and mercy from the perspective of Pope Benedict XVI

o. Paweł Warchoł OFMConv,
Trynitarny wymiar miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania
The Trinitarian Aspect of Mercifulness in the Sacrament of Penance and Reconciliation

Ks. Janusz Strojny,
Miłosierdzie Boże drogą do zjednoczenia w Chrystusie
The Divine mercy as a path to unification with Christ

s. Jolanta Judyta Pudełko PDDM,
Użycie terminu éleos („miłosierdzie”) w Pochwale ojców (Syr 44–49)
The Use of the Term „éleos” („mercy”) in The Praise of Ancestors (Sir 44-49)

Ks. Maciej Raczyński-Rożek,
Odpust – ostateczne zgładzenie grzechów
Indulgence – destruction of all human sin

Ks. Piotr Wierzbicki,
Miłosierdzie w prawie kanonicznym
Mercy in the canon law

 

TŁUMACZENIA

 

Ks. Krzysztof Bardski,
Przypowieści o Bożym miłosierdziu (Łk 15) – przekład alternatywny perspektywy interpretacji symbolicznej
The Parables of God’s mercifulness (Luke 15) – an alternative translation and the perspectives of the symbolical interpretation

 

VARIA

Ks. Krzysztof Pawlina,
John Paul II and the young generation

o. Jozef Kulisz SJ,
Teilhardowskie kryterium wyboru religii Teilhard’s Criterion of Religion Choice

Ks. Jan Wojciechowski,
The endaveour to know – from eanigma to species and its rejectio. The development of the medieval semantics from Alcuin to Ockham – Some chosen problem

s. Lidia Witkowska FSK,
„Duchowość Prawdy” w życiu s. Teresy od Krzyża FSK. Pielgrzymowanie do własnego wnętrza
„The Spirituality of Truth” in the life of Sr Teresa of the Cross FSK. The pilgrimage to the inner self

Stanisław M. Krolak,
Listy pasterskie jako forma współczesnej ewangelizacji na przykładzie epistolografii abp. Kazimierza Świątka
The pastoral letters as a form of modern evangelization based on a examples from epistolography of Archbishop Kazimierz Świątek

 

Nota o autorach

 

„Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,  Sekcja św. Jana Chrzciciela. Jego pierwszy numer ukazał się w roku akademickim 1982/83. Artykuły mogą publikować w nim  prowadzący badania naukowe zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Czasopismo  udostępnia swe łamy teologom reprezentującym wszystkie specjalności. Zamieszcza także artykuły z zakresu filozoficznych  podstaw teologii, religiologii, katechetyki i katolickiej nauki społecznej. Jest pismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, recenzowanym i indeksowanym w bazach bibliograficznych.

 Wersję pierwotną periodyku „Warszawskie Studia Teologiczne” stanowi wersja drukowana.Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close