facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Profesor PWTW został Rektorem Angelicum – Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie

Ojciec Michał Paluch urodził się 14 marca 1967 roku w Jarocinie. Do Zakonu wstąpił w wieku 20 lat, w 1993 roku złożył śluby wieczyste, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. W 2001 roku obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie we Fryburgu, a w roku 2013 uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002-2010 był dyrektorem Instytutu Tomistycznego w Warszawie, a 2010-2013 rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie. Od 2014 roku jest wykładowcą teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i regensem studiów w Polskiej Prowincji Dominikanów. Jest także członkiem Rady ds. Promocji Studiów Zakonu Kaznodziejskiego.

Historia Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu, zwanego popularnie Angelicum, sięga korzeniami XIII wieku. Uczelnia jest bowiem spadkobiercą średniowiecznego studium conventuale, które Zakon Dominikanów założył w rzymskim klasztorze Santa Sabina około roku 1222. Od 1265 roku nauczał tutaj św. Tomasz z Akwinu. W 1577 roku dominikańska szkoła została przemianowana na Kolegium Świętego Tomasza z Akwinu. W 1906 roku zostało ono podniesione przez Piusa X do rangi uczelni papieskiej.

Wśród profesorów Angelicum jest obecnie dwóch polskich dominikanów: Wojciech Giertych i Ryszard Rybka. Do grona absolwentów tej uczelni należą m.in. św. Jan Paweł II, który w 1948 roku uzyskał tu doktorat, a także m.in. abp Józef Michalik, abp Stanisław Gądecki, abp Mieczysław Mokrzycki i abp Konrad Krajewski. Ojciec Michał jest drugim polskim dominikaninem, który został rektorem Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu. W latach 1993-2002 funkcję tę pełnił ojciec Władysław Kaczyński.Najbliższe wydarzenia

26.04.2018 - Studia Doktoranckie – wykłady i seminaria specjalistyczne

28.04.2018 - CIBnS

28.04.2018 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

10.05.2018 - Studia Doktoranckie – konferencja naukowa

12.05.2018 - CIBnS

12.05.2018 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

12.05.2018 - Akademia Dziennikarstwa

17.05.2018 - Studia Doktoranckie – teologia ogólna


Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close