facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne

Katecheza jest filarem wychowania w wierze i potrzebujemy dobrych katechetów. Dziękuję za tę służbę Kościołowi i w Kościele.

Papież Franciszek

Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe studia teologiczno – katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej).

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.)

Minimalna liczba godzin:

 • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne – 150 godzin;
 • przedmioty katechetyczne – 120 godzin;
 • praktyki katechetyczne w szkole – 120 godzin;
 • praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin

 

 • Czas trwania:

Studia trwają trzy semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

Obejmują  630  godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyk zawodowych.

 • Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.

 • Sylwetka absolwenta

Absolwenci podyplomowych studiów teologiczno – katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r.

Kwalifikacje do nauczania religii w szkołach:

 • Kwalifikacje do nauczania religii w liceach i technikach z wyjątkiem szkół specjalnych posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.
 • Kwalifikacje do nauczania religii w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych z wyjątkiem szkół specjalnych posiada osoba, która;
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, lub
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii uzyskane w wyniku podyplomowych studiów teologiczno -katechetycznych lub
 • jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów
 • Kwalifikacje do nauczania religii w szkołach podstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych posiada osoba, która:
 • ukończyła studia I stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, lub
 • posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, lub jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku studiów

Regulamin studiów (pobierz)

Składanie dokumentów w sekretariacie PWTW od 1 lipca do 1 października.

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne odbędzie się 13 września 2018 r. o godz. 16.30 w siedzibie PWTW.

Wymagane dokumenty:

 1. Ankieta (link)
 2. Podanie
 3. Życiorys
 4. Opinia Ks. Proboszcza/skierowanie władz zakonu
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów
 6. Dwa zdjęcia

Koszt podyplomowych studiów – 500 zł/ semestr

Kierownik podyplomowych studiów teologiczno – katechetycznych

dr Marzanna Dubińska

e-mail: sekretarz@pwtw.pl

Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Polecamy

 • Bobolanum
 • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close