facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Podyplomowe Studia Liderów Wolontariatu

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które chcą się włączyć do działań wolontaryjnych, a w szczególności nabyć kwalifikacje koordynatora wolontariatu działającego w ramach „Caritas”, parafii, placówek opiekuńczych i organizacji pozarządowych.

Cele studiów

Celem studiów w ramach Studium Liderów Wolontariatu PWTW jest m.in.:

  • zapoznanie z ideą i praktyką wolontariatu w świetle doktryny chrześcijańskiej
  • przygotowanie do pełnienia roli wolontariusza działającego na rzecz osób potrzebujących
  • przygotowanie do zarządzania pracą zespołu wolontariuszy w placówce opiekuńczej, parafii, organizacji pozarządowej

Tryb nauki i czas trwania

Czas trwania: 2 semestry

Ilość godzin zajęć: 192 godziny

Praktyki: 60 godz.

6 zjazdów w semestrze (co 2-3 tygodnie), czyli w sumie 12 zjazdów

Zjazdy weekendowe, dwudniowe (sobota, niedziela)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz metod aktywizujących – dyskusji, analizy przypadków i warsztatów.

Plan dnia:

sobota
09.00 – 10.30 – zajęcia
10.45 – 12.15 – zajęcia
12.30 – 14.00 – zajęcia
14.00 – obiad
15.30 – 17.00 – zajęcia
17.15 – 18.45 – zajęcia
19.00 – kolacja

 

 

niedziela
7.30 – Msza św.
8.30 – śniadanie
9.30 – 10.45 – zajęcia
11.00 – 12.30 – zajęcia
12.45 – 14.15 – zajęcia
14.30 – obiad

 

 

Program studiów

Współczesne społeczeństwo polskie
– wykład – 16 godzin

Elementy ekonomii
– wykład, ćwiczenia – 10 godzin

Elementy psychologii i pedagogiki
– wykład, warsztaty – 16 godzin

Wybrane zagadnienia prawne
– wykład, warsztaty – 10 godzin

Wybrane zagadnienia pastoralne
– wykład – 8 godzin

Parafia jako miejsce działań wolontariatu
– wykład – 8 godzin

Historia Caritas w Polsce
– wykład – 8 godzin

Podstawy etyczno-religijne wolontariatu
– wykład – 12 godzin

Podstawy wiedzy o wolontariacie
– wykład – 12 godzin

Formy i metody działania wolontariatu
– wykład, ćwiczenia, konwersatorium – 16 godzin

Zarządzanie zespołem
– wykład, warsztaty – 16 godzin

Zarządzanie projektem
– wykład, warsztaty – 18 godzin

Pozyskiwanie środków finansowych
– wykład, warsztaty – 18 godzin

Relacje z otoczeniem
– wykład – 6 godzin

Marketing i komunikacja społeczna
– wykład, warsztaty – 14 godzin

Innowacyjność w działaniu
– wykład, warsztaty – 8 godzin

Seminarium – 6 godzin
Praktyki – 60 godzin

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wolontariatu instytucji charytatywnych.

Miejsce zajęć

Centrum Charytatywyno-Edukacyjne Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
więcej na www.caritas.pl

Sale wykładowe:

Zaplecze konferencyjne Centrum Charytatywno-Edukacyjnego Caritas Polska to cztery wielofunkcyjne sale.

Sale są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt techniczny i audiowizualny: projektor, ekran, flipchart, laptop oraz nagłośnienie. Ponadto Centrum dysponuje kabinami dla tłumaczy, co umożliwia prowadzenie konferencji w kilku językach.

Sale przystosowane są do wszelkiego rodzaju konferencji, seminariów, szkoleń i innych spotkań.

Noclegi

Centrum Charytatywno-Edukacyjnego Caritas Polska posiada zaplecze noclegowe – 31 pokoi, które łącznie są w stanie przyjać 72 osoby. Rezerwacji noclegów można dokonywać telefonicznie:

22 334 85 70

a także drogą mailową:

recepcja@centrumokopowa.pl

Wyżywienie

Istnieje możliwość skorzystania z jadalni, jaka funkcjonuje na terenie Centrum Charytatywno Edukacyjnego Caritas Polska. Kuchnia oferuje domowe śniadania, obiady oraz kolacje.

Centrum Edukacyjno-Charytatywne Caritas Polska

Ideą powstania Centrum Charytatywno-Edukacyjnego jest formacja i edukacja liderów wolontariatu, pracowników Caritas w Polsce i na świecie oraz miejsce spotkań grup kościelnych i zgromadzeń zakonnych.

Sercem Centrum jest kaplica, w której znajduje się wizytówka Caritas – mozaika Chrystusa jako dobrego Samarytanina, przypominająca o posłudze pracowników i wolontariuszy Caritas na świecie.

Do pobrania:


Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close