facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

 • Papieski Wydział Teologiczny

  Nowoczesność i tradycja. E-learning i studia stacjonarne.

 • ZAPRASZAMY NA NOWE KIERUNKI

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną poszczególnych studiów na rok akademicki 2017/2018 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne (sobotnie) Studia e-learningowe […]

Aktualności

 1. Trzeci rok studiów e-PWTW (e-learning)

  Wkrótce rozpocznie się już trzeci rok niestacjonarnych studiów magisterskich z teologii połączonych z kształceniem na odległość. Ta forma studiów odpowiada szczególnie osobom mieszkającym w dużej odległości od Warszawy, nawet za granicą (mamy studentów z Niemiec, Grecji, Kanady, Norwegii, Białorusi…), ale mogących uczestniczyć w odbywających się 3-krotnie w ciągu roku tygodniowych (od poniedziałku do piątku) sesjach wykładowych. Nowością jest powstająca platforma e-learningowa oraz studio do produkcji multimedialnych programów edukacyjnych.

 2. Studenci o swojej uczelni

  Grzegorz Szuplewski jest doświadczonym dzienni­karzem. W jego curriculum vitae można przeczytać, że nakręcił kilka znanych filmów dokumentalnych, współpracował z TVP, był też wydawcą, współautorem programów telewizyjnych i reporterem.

  Ten bogaty życiorys 51-letniego dziennikarza w najbliż­szym czasie zostanie w wzbogacony o jeszcze jedną pozycję. Tym razem w rubryce wykształcenie. – Jestem studentem Papieskiego Wydziału Teologicznego w War­szawie (PWTW). Właśnie przygotowuję pracę magisterską z teologii – mówi Szuplewski.

  więcej »

 3. Dyplomy dla absolwentów PWTW

  W środę 20 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu Szkolenia Organistów PWTW oraz Studium Duchowości PWTW. Na zakończenie celebrowano Mszę św. W homilii skierowanej do absolwentów Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, określił organistów jako apostołów nowej ewangelizacji, którzy przez piękno muzyki „podnoszą ludzkiego ducha”. Jak stwierdził Ksiądz Rektor, organiści obdarzeni są talentami, którymi mają służyć w Kościele. Nie powinni uważać siebie za pracowników etatowych, ale pracę organisty traktować jako służbę Jezusowi i ludziom. Na koniec uroczystości zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu 14 absolwentów Instytutu Szkolenia Organistów PWTW.

  Galeria

 4. Zakończenie roku formacyjnego w Studium Międzyzakonnym przy PWTW

  W piątek 22 czerwca br. odbyła się uroczystość zakończenia roku formacyjnego w Studium Międzyzakonnym. Studium to od roku działa przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (PWTW) i zajmuje się formacją sióstr juniorystek oraz nowicjuszek z różnych zgromadzeń zakonnych. Formacja w Studium trwa 3 lata. Uroczystość zakończyła Msza św. sprawowana przez ks. prof. Krzysztofa Pawlinę, rektora PWTW. W wygłoszonej homilii Rektor zachęcił zebranych do formacji zarówno intelektualnej, jak i duchowej. Podkreślił, że od jakości życia duchowego sióstr zależy jakość ich wspólnot zakonnych.

  Galeria

 5. Posiedzenie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

  W środę 13 czerwca br. odbyło się posiedzenie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Tematem spotkania była: Nowa ewangelizacja w perspektywie teologicznej. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. Prelegent przybliżył zebranym genezę pojęcia nowej ewangelizacji i przedstawił wiele możliwych sposobów zdefiniowania tego zjawiska.

  Nakreślając perspektywę historyczną, Ks. Rektor wskazał na spadek początkowego entuzjazmu, który panował w Kościele po Soborze Watykańskim II i brak nowych form religijności, które mogłyby zastąpić wcześniejsze, tracące na znaczeniu po reformie soborowej. Prelegent podkreślił, że nowa ewangelizacja nie jest zachętą do tworzenia i przekazywania nowej treści, ale tchnięciem nowego ducha i zapału w przekazywanie Ewangelii Chrystusowej. Podstawą nowej ewangelizacji pozostaje teocentryzm i chrystocentryzm. Osoba Chrystusa jest sednem głoszenia kerygmatu. Człowiek jest drogą Kościoła, ale celem jest Bóg. Adresatami nowej ewangelizacji są wszyscy ludzie, gdyż każdemu – chociaż z innych nieco powodów – przekaz Dobrej Nowiny jest niezbędny. Człowiek żyjący w społeczeństwach zachodniej Europy często zatracił poczucie sacrum na skutek fałszywego przekonania o samowystarczalności, natomiast żyjący w społeczeństwach poddanych indoktrynacji komunistycznej byli ofiarami zaplanowanej sekularyzacji. Podsumowując Ks.Rektor podkreślił, że nowa ewangelizacja nie jest nową organizacją duszpasterstwa, ale stworzeniem możliwości spotkania interpersonalnego: Chrystusa i człowieka.
 6. Forum Filmów Nie-Zwyczajnych

  FORUM FILMÓW NIE-ZWYCZAJNYCH zaprasza na najnowszą komedię mistrza czarnego humoru Akiego Kaurismakiego oraz na dyskusję po projekcji. W sobotę 16 czerwca 2012 r o godz. 17.30 w sali kinowej PWTW przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie obejrzymy „Człowieka z Hawru”, Finlandia, Francja, Niemcy 2012, czas trwania: 1 godz. 33 min. Dyskusję poprowadzi ks. dr Marek Kotyński. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Wstęp 10 zł.

  „Człowiek z Hawru” to opowieść rozgrywająca się we Francji, w zapomnianym przez świat portowym mieście Le Havre, gdzie żyje grupa wyjątkowo barwnych postaci. Galerię komicznych typów tworzą: uroczo naiwny pucybut, uciekinier z Afryki, cyniczny detektyw, dawna gwiazda rock and rolla, a także wyjątkowo inteligentny pies…

  Zwiastun

 7. Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom PWTW

  W środę 6 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magistra teologii 23 księżom neoprezbiterom, którzy w tym roku ukończyli studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (PWTW). Formację duchowo-intelektualną odbyli oni w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie afiliowanym przy PWTW.

  Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW. W słowie skierowanym do księży absolwentów Rektor stwierdził, iż po zakończeniu formacji seminaryjnej teraz sami oni muszą podjąć troskę o swoje kapłaństwo, jakość swojej posługi. Ksiądz Rektor zachęcił neoprezbiterów do gorliwości w służbie ludziom. Ważnym przejawem tej gorliwości powinna być troska o własny poziom intelektualny, własne studia, aby umieć rozpoznawać i odpowiadać na znaki czasu.

  Neoprezbiterzy zaczynają swoją posługę na początku roku ogłoszonego przez Ojca Świętego rokiem wiary. W związku z tym Ksiądz Rektor wskazał neoprezbiterom trzy wymiary ich posługi: być przykładem i zachęcać do wiary, swoją posługą umacniać wiarę innych oraz pomóc odzyskać wiarę tym, którzy zwątpili, stoją na pograniczu wiary i niewiary bądź ją utracili.

  GaleriaNajbliższe wydarzenia

25.11.2017 - CIBnS

25.11.2017 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

25.11.2017 - Studium Małżeństwa i Rodziny

25.11.2017 - Akademia Dziennikarstwa

29.11.2017 - Studium Duchowości

30.11.2017 - Studia Doktoranckie – wykłady i seminaria specjalistyczne

02.12.2017 - CIBnS

02.12.2017 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.Polecamy

 • Bobolanum
 • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close