facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Rekrutacja na rok 2013/2014

Rekrutacja na PWTW 2013/2014
MASZ WIĘCEJ PYTAŃ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Sekcja św. Jana Chrzciciela.
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa,
tel. (22) 869 98 90
e-mail: sekretariat@pwtw.pl

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

CIBnN (Studia magisterskie sobotnie) – 23.09.2013 g.15-17
Studium Duchowości – 25.09.2013 g. 15
CIBnS Kształcenie na Odległość – 21.10.2013 g.11-13
Studium Licencjackie Doktoranckie – 26.09.2013 g. 14

ZOBACZ CO DZIAŁO SIĘ NA PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM W OSTATNIM CZASIE

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji
Towarzystwo Przyjaciół PWTW

Nadanie tytułu Honoris Causa kard. Sistachowi
Rekolekcje Wielkopostne dla studentów PWTW

Uroczystość nadania tytułów doktora i magistra
Sympozjum Wiara i Kultura

WYBIERZ RODZAJ STUDIÓW:

STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Teologia duchowości
 • Podyplomowe Studium Liderów Wolontariatu
 • Poradnictwo rodzinne (Włocławek)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu magistra oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

STUDIA LICENCJACKIE

Studium licencjackie 2-letnie dla osób świeckich, księży oraz osób zakonnych.

W ramach studium licencjackiego proponowane są trzy specjalności:

 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia pastoralna
 • Teologia duchowości

Warunkiem jest posiadanie tytułu zawodowego magistra teologii i uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie 4-letnie dla osób świeckich, księży oraz osób zakonnych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie egzaminu licencjackiego (z oceną nie mniej niż: dobry), posiadanie tytułu licencjata kanonicznego z teologii i uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

SZKOŁA LIDERÓW NOWEJ EWANGELIZACJI

Trzydzieści trzy lata temu papież Jan Paweł II rzucił Kościołowi wyzwanie do nowej ewangelizacji. Nikt nie jest w stanie przecenić aktualności tego zadania, do którego Duch Święty wzywa chrześcijan, żyjących w coraz bardziej zsekularyzowanym świecie. Wychodząc ze szczerego pragnienia przyłączenia się do tej inicjatywy, proponujemy wszystkim naszym studentom oraz osobom pragnącym wspomóc dzieło głoszenia Ewangelii, tak w parafiach, jak też na innych polach i areopagach współczesności, rodzaj intelektualno-duchowej formacji pod nazwą Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Słowo Boga, studium żywej teologii Kościoła oraz doświadczenie osób kreatywnie zaangażowanych w sztukę przekazu wiary, w comiesięcznych spotkaniach trwających przez jeden rok w naszej Szkole, złożą się na niezbędne wyposażenie tych, których Pan wzywa do świadczenia o Jego zmartwychwstaniu w tym niełatwym pokoleniu.

Zapraszamy na II edycję Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Więcej szczegółów po wakacjach na stronie internetowej i w sekretariacie.

PODYPLOMOWE STUDIUM LIDERÓW WOLONTARIATU

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które chcą się włączyć do działań wolontaryjnych, a w szczególności nabyć kwalifikacje koordynatora wolontariatu działającego w ramach „Caritas”, parafii, placówek opiekuńczych i organizacji pozarządowych.

Cele studiów

Celem studiów w ramach Studium Liderów Wolontariatu PWTW jest m.in.:

 • zapoznanie z ideą i praktyką wolontariatu w świetle doktryny chrześcijańskiej
 • przygotowanie do pełnienia roli wolontariusza działającego na rzecz osób potrzebujących
 • przygotowanie do zarządzania pracą zespołu wolontariuszy w placówce opiekuńczej, parafii, organizacji pozarządowej

Tryb nauki i czas trwania

Czas trwania: 2 semestry

Ilość godzin zajęć: 192 godziny

Praktyki: 60 godz.

6 zjazdów w semestrze (co 2-3 tygodnie), czyli w sumie12 zjazdów

Zjazdy weekendowe, dwudniowe (sobota, niedziela)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz metod aktywizujących – dyskusji, analizy przypadków i warsztatów.

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wolontariatu instytucji charytatywnych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj »

STUDIUM LITURGICZNO-BIBLIJNE

W ramach Studium Liturgiczno-Biblijnego Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie organizuje kursy:

STUDIUM OTWARTE

PWTW proponuje studia z teologii duchowości w ramach Studium Otwartego.

Są to studia przeznaczone dla osób dorosłych, niezależnie od ich wieku i wykształcenia.

INSTYTUT SZKOLENIA ORGANISTÓWNajbliższe wydarzenia

26.04.2018 - Studia Doktoranckie – wykłady i seminaria specjalistyczne

28.04.2018 - CIBnS

28.04.2018 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

10.05.2018 - Studia Doktoranckie – konferencja naukowa

12.05.2018 - CIBnS

12.05.2018 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

12.05.2018 - Akademia Dziennikarstwa

17.05.2018 - Studia Doktoranckie – teologia ogólna


Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Polecamy

 • Bobolanum
 • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close