PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 • ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI
 • ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER
 • prof. dr hab. Zofia KONASZKIEWICZ
 • ks. prof. dr hab. Ryszard MOŃ
 • ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
 • ks. bp prof. dr hab. Tadeusz PIKUS
 • ks. prof. dr hab. Jan SOCHOŃ
 • ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI
 • ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK
 • ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK
 • ks. prof. dr hab. Jan ZAŁĘSKI

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

 • ks. dr hab. Stanisław KUR, prof. PWTW
 • ks. dr hab. Jan MIAZEK, prof. PWTW
 • ks. dr hab. Robert SKRZYPCZAK, prof. PWTW

 

ADIUNKCI HABILITOWANI:

 • dr hab. Grzegorz GROCHOWSKI
 • ks. dr hab. Tomasz JAKUBIAK
 • ks. dr hab. Grzegorz JAŚKIEWICZ
 • ks. bp dr hab. Rafał MARKOWSKI
 • ks. dr hab. Mieczysław OLSZEWSKI
 • ks. dr hab. Krzysztof SIWEK
 • ks. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ

 

ADIUNKCI:

 • ks. dr Wojciech BARTKOWICZ
 • ks. dr Dariusz BARTOSZEWICZ
 • ks. dr Marcin BIDER
 • ks. dr Janusz BODZON
 • ks. dr Piotr BURGOŃSKI
 • ks. dr Marek DOBRZENIECKI
 • dr Marzanna DUBIŃSKA
 • ks. dr Andrzej GAŁKA
 • ks. dr Sylwester GAWOREK
 • ks. dr Jerzy JASTRZĘBSKI
 • ks. dr Piotr KACZMAREK
 • ks. dr Piotr KLIMEK
 • ks. dr Jan KONARSKI
 • o. dr Marek KOTYŃSKI CSsR
 • ks. dr Dariusz KUCHAREK
 • ks. dr Henryk MAŁECKI
 • ks. dr Krzysztof MIELNICKI
 • ks. dr Grzegorz OSTROWSKI
 • ks. dr Piotr PAĆKOWSKI
 • ks. dr Piotr PAWLUKIEWICZ
 • ks. dr Andrzej PERSIDOK
 • ks. dr Piotr PIELAK
 • ks. dr Michał POLNY
 • ks. dr Zbigniew PRZERWA
 • s. dr Judyta PUDEŁKO PDDM
 • ks. dr Maciej RACZYŃSKI- ROŻEK
 • ks. dr Leszek Rasztawicki
 • ks. dr Zbigniew ROSTKOWSKI
 • ks. dr Janusz STAŃCZUK
 • ks. dr Janusz STROJNY
 • ks. dr Sławomir SZCZEPANIAK
 • ks. dr Arkadiusz SZCZEPANIK
 • ks. dr Robert SZEWCZYK
 • ks. dr Jan SZUBKA
 • ks. dr Krzysztof SZWARC
 • ks. dr Marek SZYMULA
 • ks. dr Andrzej TULEJ
 • ks. dr Piotr WALENDZIK
 • ks. dr Sławomir WASILEWSKI
 • ks. dr Jacek WOJDA

 

ASYSTENCI:

 • ks. mgr lic. Przemysław ĆWIEK
 • Ks. mgr lic. Piotr MARKISZ
 • ks. mgr lic. Piotr STĘPNIEWSKI
 • ks. mgr Tomasz SZTAJERWALD
 • ks. mgr lic. Przemysław ŚLIWIŃSKI

 

STARSI WYKŁADOWCY:

 • ks. mgr Wiesław KĄDZIELA
 • ks. mgr Zdzisław MIERZEJEWSKI