PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

 • ks. dr hab. Jan MIAZEK, prof. PWTW
 • ks. dr hab. Robert SKRZYPCZAK, prof. PWTW

 

ADIUNKCI HABILITOWANI:

 • dr hab. Grzegorz GROCHOWSKI
 • ks. dr hab. Tomasz JAKUBIAK
 • ks. dr hab. Wacław KRÓLIKOWSKI
 • ks. bp dr hab. Rafał MARKOWSKI
 • ks. dr hab. Krzysztof SIWEK
 • ks. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ

 

ADIUNKCI:

 

ASYSTENCI:

 • ks. mgr lic. Przemysław ĆWIEK
 • ks. mgr lic. Przemysław ŚLIWIŃSKI

 

STARSI WYKŁADOWCY:

 • ks. mgr Wiesław KĄDZIELA
 • ks. mgr Zdzisław MIERZEJEWSKI