facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Formacja księży

Księża od drugiego do piątego roku kapłaństwa włącznie uczestniczą w formacji organizowanej przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Spotkania mają miejsce w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska przy ul. Okopowej 55 w Warszawie.

 

Spotkania księży odbywają się 3 razy w roku w piątki i soboty. W roku 2014/2015 przewidziano następujące terminy spotkań:

  • 24-25 października 2014 r.
  • 13-14 lutego 2015 r.
  • 15-16 maja 2015 r.

 

Uczestnicy spotkań przyjeżdżają w piątek o godz. 18.00 i pozostają na miejscu do godz. 15.00 w sobotę.

W piątek zajęcia prowadzi Ojciec Duchowny. W sobotę przewidziane są 2 części: pierwszą stanowią wykłady i ćwiczenia z katechetyki, drugą – w zależności od roku, zajęcia z jednej z następujących dziedzin: spowiednictwa, kierownictwa duchowego, homiletyki, liturgiki, teologii pastoralnej.

 

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Ewentualna nieobecność wymaga usprawiedliwienia na piśmie. Z powodu nieobecności na zajęciach, obowiązek uczestniczenia w formacji może zostać przedłużony na kolejne lata.

 

Księża, którzy studiują na wyższych uczelniach teologicznych, lub też posiadają stopień licencjata albo doktora nauk kościelnych uczestniczą w spotkaniach jedynie w piątek.

 

Księża od szóstego do dziesiątego roku kapłaństwa włącznie również uczestniczą w formacji organizowanej przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Spotkania mają miejsce w siedzibie PWTW, ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Początek o godz. 18.00. W roku 2014/2015 przewidziano następujące terminy spotkań:

  • 28-29 listopada 2014 r.
  • 22-23 maja 2015 r.

 

Na zakończenie każdego z lat formacji uczestnicy otrzymują dyplom Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Po piątym roku kapłaństwa przewidziane jest skrutinium podsumowujące formację.

 

 Najbliższe wydarzenia

29.03.2017 - Studium Duchowości

30.03.2017 - Studia Doktoranckie – specjalizacja pastoralna i dogmatyczna

30.03.2017 - Studia Doktoranckie – specjalizacja pastoralna i dogmatyczna

01.04.2017 - Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji

01.04.2017 - CIBnS

01.04.2017 - Studium Animatorów Małżeństw w Parafii

05.04.2017 - Studium Duchowości

06.04.2017 - Studia Doktoranckie – teologia „ogólna”

Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close