facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Ceremonia inauguracji roku akademickiego 2017/2018

9 października br., w Kościele Seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Na początku ceremonii, chór studentów Instytutu Szkolenia Organistów wykonał utwór Gaude Mater Polonia, a następnie głos zabrał ks. prof. Krzysztofa Pawlina – Rektor PWTW Collegium Joanneum.

W wykładzie inauguracyjnym Ksiądz Rektor Pawlina skupił się na więdnących relacjach. „Mamy więcej środków komunikacji, a coraz mniej rzeczywistych relacji” – mówił. Przekonywał, iż „człowiek rodzi się we wspólnocie, uczy się we wspólnocie i dla wspólnoty. To znaczy, że tworzą go relacje i on sam tworzy relacje. Bez tego nawet najgłębszy geniusz pozostaje głęboko nieszczęśliwy”. Zauważył, iż problem relacji przedostaje się również do świata akademickiego. „Co zrobić aby nie zagubić mądrości którą przekazuje się z serca do serca? (…) Aby Google nie zastąpiły myślenia?” pytał, kończąc  słowami „Mamy jedno prawdziwe życie do przeżycia. Odwagi. Zaczynajmy, ale prawdziwy rok akademicki”.

W dalszej kolejności ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Rektor PWTW – Collegium Bobolanum zaprezentował działalność naukowo-dydaktyczną Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów.

Ceremonię inauguracji uświetnił wykład ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika. Wygłosił On wykład zatytułowany. „Cóż po Teologii w domu Akademii?”.

Po wykładzie, głos zabrał wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który wyraził nadzieję, iż studia będą dla studentów wymagające, że będą dla nich drogą wzrostu.

Na zakończenie Inauguracji ks. Kardynał pobłogosławił zebranych, po czym goście uroczystości zaproszeni zostali na kolację.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close