Charbel – Święty inny niż wszyscy

23 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej, Papieski odbył się kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy, zatytułowany „Charbel: Święty inny niż wszyscy”. Dotyczył on życia, duchowości i świętości jednego z najbardziej niezwykłych i tajemniczych świętych, maronickiego mnicha i pustelnika Charbela Makhloufa, żyjącego w XIX w. na terenie Libanu. Po przywitaniu licznie zebranych słuchaczy przez ks. Rektora Krzysztofa Pawlinę, głos zabrał o. dr Marek Kotyński, redemptorysa, teolog duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Czytaj dalej

Zaproszenie na spotkanie po pielgrzymkowe

Serdecznie zapraszam na spotkanie wszystkich Uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej, które odbędzie się 8 czerwca 2019 r. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 16.00

Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie, na którym będzie okazja do podzielenia się przeżyciami, wspomnieniami i zdjęciami.

Spotykamy się w kaplicy domu rekolekcyjnego Dobre Miejsce, wejście A (ul. Dewajtis 3).

W oczekiwaniu na spotkanie
Ks. Rektor Krzysztof Pawlina

 

Duchowość dla Warszawy – 23 maja 2019

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na wykłady otwarte, w cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Kolejny wykład, zatytułowany „Charbel: Święty inny niż wszyscy” będzie dotyczył życia, duchowości i świętości jednego z najbardziej niezwykłych i tajemniczych świętych, maronickiego mnicha i pustelnika Charbela Makhloufa, żyjącego w XIX w. na terenie Libanu.

Czytaj dalej

Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania

Czy Kościół na zawsze utracił młodych ludzi? Czy wysiłki papieży i Światowe Dni Młodzieży to już ostatnia próba pogodzenia Ewangelii z młodością? Nad podobnymi pytaniami zastanawiali się uczestnicy sympozjum na PWT w Warszawie.

 


Czytaj dalej

Msza święta na rozpoczęcie Sympozjum Naukowego

18 maja 2019 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe „Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”. Rozpoczęło się ono uroczystą mszą świętą w kościele pokamedulskim, której przewodniczył Wielki Kanclerz PWTW, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.

 


Czytaj dalej

Cur musica sacra?

W dn. 9 maja 2019 r. w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa doktorantów zatytułowana „Cur musica sacra?” (Dlaczego muzyka sakralna?). Zebranych powitał rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, który, po wspólnej modlitwie, postawił przed uczestnikami sympozjum następujące pytania: Jak dziś troszczyć się o muzykę w Kościele? Jaka muzyka pomaga człowiekowi podczas Eucharystii, a jaka przeszkadza? „Dusza potrzebuje wolności, ale nie ma być prowadzona na puste łąki, lecz na bogate w kwiaty i zioła zielone pastwiska, które kierują duszę ku górze, ku Stwórcy”. Następnie głos zabrał kierownik studiów doktoranckich PWTW, ks. dr  Krzysztof Szwarc, który dziękując ks. Rektorowi i organizatorom konferencji zaznaczył, że sympozjum przygotowali samodzielnie doktoranci uczelni. Poprosił o wprowadzenie w tematykę konferencji dyrektora Instytutu Szkolenia Organistów w Warszawie, ks. prof. Andrzeja Filabera.

Czytaj dalej

Pielgrzymka PWTW do Ziemi Świętej

W dniach od 29 kwietnia do 7 maja 2019 odbyła się pielgrzymka Papieskiego Wydziału Teologicznego do Ziemi Świętej. Nawiedziliśmy Nazaret, Kanę Galilejską, Górę Tabor, miejsca związane z Jezusem nad Jeziorem Galilejskim, Cezareę Filipową, Hajfę, Jafę, Betlejem, Jerycho, En Gedi, En Boqeq nad Morzem Martwym i oczywiście Jerozolimę. Czytaj dalej

Ks. prof. Krzysztof Pawlina: seminaryjna formacja księży nie wystarcza

Życie pokazuje, że seminaryjna formacja księży nie wystarcza; “Dzisiaj mentalność młodzieży zmienia się tak szybko, że młody człowiek, który przyszedł do seminarium, po sześciu latach już młodych ludzi nie rozumie” – mówi w rozmowie z KAI ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Czytaj dalej