Zrozum i pokochaj bardziej swojego współmałżonka

[STUDIUM KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ] Zdarza Ci się myśleć, że czasami nie rozumiesz człowieka, z którym żyjesz? Miewasz poczucie, że nie dajesz rady z własnymi dziećmi? Czujesz zmęczenie i zdarza się, że w relacji z najbliższymi ponoszą Cię nerwy? Chciałbyś mądrze pomóc innym, którzy przeżywają trudności w swoim małżeństwie?

Jeśli miewasz chwile zwątpienia, czy jesteś dobrym mężem lub żoną, matką lub ojcem, to spotkania w ramach Studium Komunikacji Małżeńskiej są właśnie dla Ciebie.
Kiedy ludzie się poznają i zakochują, są przekonani, że na fali miłości, która ich połączyła przejdą gładko przez wspólne życie i żadne kryzysy ich nie dotkną. Jednak okazuje się, że życie przynosi coraz nowe fale, a czasami nawet burze, i że zapominamy w tym wszystkim o dbaniu o siebie. Może to rodzić zniechęcenie i bezradność.
Jeśli tak masz, to chcemy Cię zaprosić do wspólnej pracy nad odkryciem na nowo siebie nawzajem – w dialogu opartym na wdzięczności, słuchaniu siebie, dbaniu o siebie i porozumieniu. Zapraszamy do udziału w studium, na którym podczas dwóch semestrów wspólnej pracy nauczysz się komunikacji opartej na języku serca, która wniesie pokój w Twoje serce i w życie Twojego małżeństwa. Szczegóły na: https://www.pwtw.pl/studium-komunikacji-malzenskiej/

W Polsce nie było jeszcze takiej szkoły!

[SZKOŁA DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY] „Zostałeś Księdzem, aby pomagać ludziom, nieść nadzieję, przybliżać im Boga. Nie zawsze wiesz, jak to robić. A nawet gdy próbujesz, młodzi ludzie często nie są tym zainteresowani.
Masz dobre serce i zapał. Nie zniechęcaj się! Przyjdź do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży” – w ten sposób Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina zachęca księży z całej Polski do uczestnictwa w nowej propozycji naszej Uczelni.

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży to oferta dla kapłanów, którzy pracują ze wspólnotami, studentami, mają kontakt z młodymi ludźmi i pragną lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących współczesną młodzież.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie otwiera rekrutację do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży. Większość zajęć prowadzona będzie metodą warsztatową, w małych grupach. W programie przewidujemy poruszanie zagadnień z psychologii młodzieży, komunikowania potrzeb, empatycznego słuchania, rozwiązywania konfliktów, a także konferencje pogłębiające duchowość i relację z Chrystusem.

Wśród wykładowców znajdują się najwyższej klasy profesjonaliści z dziedziny psychologii, mediów, przepowiadania i duszpasterstwa młodzieży.

Zapisy i szczegółowe informacje w sekretariacie Uczelni. Więcej szczegółów na: https://www.pwtw.pl/szkola-duszpasterzy-mlodziezy/

 

 

 

Jesteś magistrem teologii? Kształć się dalej!

[LICENCJAT KANONICZNY – PRZYGOTOWANIE DO DOKTORATU] to nowe, czteroletnie studia, które swoją podstawę prawną posiadają w Konstytucji o Nauce, jako inna forma kształcenia. Mają one strukturę dwuetapową. Po ukończeniu pierwszego, dwuletniego etapu i zaliczeniu egzaminu licencjackiego uczestnik może uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Po ukończeniu i zaliczeniu drugiego etapu ma prawo ubiegać się o uzyskanie stopnia doktora teologii w trybie eksternistycznym.

W ofercie mamy cztery specjalności: Teologia dogmatyczna, Teologia pastoralna, Teologia św. Tomasza z Akwinu, Teologia duchowości

Zapraszamy zarówno osoby świeckie, jak i kapłanów i osoby zakonne. Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w tej formie kształcenia jest posiadanie dyplomu magistra teologii i pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe zasady rekrutacji: https://www.pwtw.pl/licencjat-kanoniczny/

Pogłębiaj swoje życie duchowe!

[STUDIUM DUCHOWOŚCI] Życie duchowe to rozwijanie relacji miłości z Bogiem. Jest ono fascynujące i niezwykle bogate. Dlatego przez wieki najwięksi myśliciele i mistycy zgłębiali jego meandry. Dziś dzięki temu jesteśmy bogatsi o tę wiedzę i doświadczenia. Korzystając z nich możemy być bliżej Boga i drugiego człowieka.

Zapraszamy więc na studium duchowości, gdzie przekazujemy te skarby gromadzone przez pokolenia, ale i najnowszą refleksje dotyczącą Boga i człowieka.

Zachęcamy do wybierania różnych ścieżek studiów: studium otwartego, studiów podyplomowych oraz doktoranckich.

Więcej szczegółów na: https://www.pwtw.pl/studium-duchowosci/

Pozwól się pochwycić Bogu!

[TEOLOGIA DLA ZABIEGANYCH] Jesteś zabiegany, ale nadal masz wiele pytań o wiarę, o Boga? Postaramy się odpowiedzieć przynajmniej na niektóre z nich.

Od roku na naszym Wydziale działa studium „Teologii dla Zabieganych”. Najlepsi polscy teologowie dzielą się ze słuchaczami wynikami swoich refleksji i poszukiwań.

Bóg wcale nie jest tak daleko od człowieka, jak nam się niekiedy wydaje. Kroczy tuż obok, ukrył się w doświadczeniach wiary innych ludzi, w naszym  wysiłku serca i umysłu. Wszystkie rodzaje teologii: biblijna, moralna, dogmatyczna czy fundamentalna mają wspólny cel: ukazać obecność Boga w życiu świata. Zapraszamy na nasze wykłady.

„Teologia dla zabieganych” trwa cztery semestry. Spotykamy się średnio co drugą sobotę na trzy godziny. Po wykładach istnieje możliwość uczestniczenia w Mszy świętej wraz ze studentami naszej uczelni. Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Zapraszamy rodziców i młodzież, animatorów i liderów wspólnot, osoby szukające drogi do Boga. Więcej informacji na stronie uczelni: https://www.pwtw.pl/studium-teologia-dla-zabieganych/

Akademia Dziennikarstwa czeka na Ciebie!

Każdy użytkownik telefonów i nowoczesnej technologii zdaje sobie sprawę z tego, że aby urządzenia funkcjonowały poprawnie, trzeba je regularnie aktualizować. Akademia Dziennikarstwa jest miejscem, gdzie można dokonać aktualizacji technicznej i duchowej – ponieważ dzięki wielu warsztatom z zakresu mediów, sztuki pisania, prowadzenia vloga, korzystania z social media studenci zdobędą wiedzę potrzebną do sprawnej obsługi współczesnych narzędzi informacyjnych, a dzięki wykładom teologicznym będą mieli podstawy etyczne i moralne, aby stawać się dziennikarzem odważnie broniącym prawdy i wartości.

Tylko nastrojeni ludzie pięknie grają

Studenci Studium Duchowości oraz Instytutu Szkolenia Organistów zgromadzili się 19 czerwca 2019 r. na mszy św. aby podziękować za miniony rok akademicki. Mszy św. przewodniczył Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – ks. Krzysztof Pawlina.

Czytaj dalej

Finał Akademii Dziennikarstwa

Gdzie można dzisiaj rozpocząć drogę kariery dziennikarskiej? W sobotę, 15 czerwca 2019 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się zakończenie roku dla trzeciej już grupy absolwentów Akademii Dziennikarstwa. Uczestnicy kursu najpierw zaprezentowali swoje umiejętności podczas Akademii Mistrzów, a następnie wzięli udział we Mszy świętej oraz w uroczystości wręczenia dyplomów. Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina podziękował kierownikom Akademii za całoroczną pracę, uczestnikom za wytrwałość i zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszym świecie dziennikarskie słowo wiele znaczy, dlatego absolwenci Akademii, zanurzeni w Słowo Boże, mają nieść słowo prawdy ludziom, którzy jej dzisiaj bardzo potrzebują. Zachęcał, by nie szukać newsów i sławy w tematach, które są popularne tylko przez chwilę, ale by rzetelnie i uczciwie opisywać rzeczywistość, według powołania, które się odkryje, służąc Bogu, Kościołowi, innym ludziom, ale także samemu sobie.

Czytaj dalej

Wyjazd integracyjny Kolegium Rektorskiego

11 czerwca br., na wyjeździe integracyjnym, Kolegium Rektorskie Papieskiego Wydziału Teologicznego zakończyło pracę kolejnego roku akademickiego.

Wyjazd był okazją do modlitwy, podsumowania minionego roku i pewnego rodzaju rekreacji. Dyskusje i rozmowy były sposobnością do zbudowania relacji, bliższych więzi, solidarności, a także zaplanowania przyszłego roku akademickiego.

Wyjazd był jednocześnie formą podziękowania tym wszystkim, którzy pracują na Papieskim Wydziale Teologicznym, a szczególnie najbliższemu gronu księdza Rektora.

Nowe zasady kształcenia do doktoratu

Z początkiem października 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie zgodnie z wytycznymi nowej ustawy, zmianie ulegną zasady kształcenia do doktoratu. W związku z tym rozpocznie działalność Szkoła Doktorska. Jednak, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w tym projekcie (1 miejsce), proponujemy także inną formę przygotowania do doktoratu pod nazwą „Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu”. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą tych studiów.

Parafie zyskały nowych doradców

8 czerwca 2019 r., absolwenci  Studium Animacji Małżeńskiej oraz Studium Małżeństwa i Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odebrali dyplomy ukończenia nauki.

Wręczenie dyplomów poprzedziła msza św. którą koncelebrowali: ks. Janusz Stańczuk, o. Marek Kotyński, ks. Marcin Szczerbiński i ks. Paweł Walkiewicz. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Krzysztof Pawlina.

Czytaj dalej