Akademia Dziennikarstwa czeka na Ciebie!

Każdy użytkownik telefonów i nowoczesnej technologii zdaje sobie sprawę z tego, że aby urządzenia funkcjonowały poprawnie, trzeba je regularnie aktualizować. Akademia Dziennikarstwa jest miejscem, gdzie można dokonać aktualizacji technicznej i duchowej – ponieważ dzięki wielu warsztatom z zakresu mediów, sztuki pisania, prowadzenia vloga, korzystania z social media studenci zdobędą wiedzę potrzebną do sprawnej obsługi współczesnych narzędzi informacyjnych, a dzięki wykładom teologicznym będą mieli podstawy etyczne i moralne, aby stawać się dziennikarzem odważnie broniącym prawdy i wartości.

Tylko nastrojeni ludzie pięknie grają

Studenci Studium Duchowości oraz Instytutu Szkolenia Organistów zgromadzili się 19 czerwca 2019 r. na mszy św. aby podziękować za miniony rok akademicki. Mszy św. przewodniczył Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – ks. Krzysztof Pawlina.

Czytaj dalej

Finał Akademii Dziennikarstwa

Gdzie można dzisiaj rozpocząć drogę kariery dziennikarskiej? W sobotę, 15 czerwca 2019 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się zakończenie roku dla trzeciej już grupy absolwentów Akademii Dziennikarstwa. Uczestnicy kursu najpierw zaprezentowali swoje umiejętności podczas Akademii Mistrzów, a następnie wzięli udział we Mszy świętej oraz w uroczystości wręczenia dyplomów. Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina podziękował kierownikom Akademii za całoroczną pracę, uczestnikom za wytrwałość i zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszym świecie dziennikarskie słowo wiele znaczy, dlatego absolwenci Akademii, zanurzeni w Słowo Boże, mają nieść słowo prawdy ludziom, którzy jej dzisiaj bardzo potrzebują. Zachęcał, by nie szukać newsów i sławy w tematach, które są popularne tylko przez chwilę, ale by rzetelnie i uczciwie opisywać rzeczywistość, według powołania, które się odkryje, służąc Bogu, Kościołowi, innym ludziom, ale także samemu sobie.

Czytaj dalej

Wyjazd integracyjny Kolegium Rektorskiego

11 czerwca br., na wyjeździe integracyjnym, Kolegium Rektorskie Papieskiego Wydziału Teologicznego zakończyło pracę kolejnego roku akademickiego.

Wyjazd był okazją do modlitwy, podsumowania minionego roku i pewnego rodzaju rekreacji. Dyskusje i rozmowy były sposobnością do zbudowania relacji, bliższych więzi, solidarności, a także zaplanowania przyszłego roku akademickiego.

Wyjazd był jednocześnie formą podziękowania tym wszystkim, którzy pracują na Papieskim Wydziale Teologicznym, a szczególnie najbliższemu gronu księdza Rektora.

Nowe zasady kształcenia do doktoratu

Z początkiem października 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie zgodnie z wytycznymi nowej ustawy, zmianie ulegną zasady kształcenia do doktoratu. W związku z tym rozpocznie działalność Szkoła Doktorska. Jednak, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w tym projekcie (1 miejsce), proponujemy także inną formę przygotowania do doktoratu pod nazwą „Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu”. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą tych studiów.

Parafie zyskały nowych doradców

8 czerwca 2019 r., absolwenci  Studium Animacji Małżeńskiej oraz Studium Małżeństwa i Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odebrali dyplomy ukończenia nauki.

Wręczenie dyplomów poprzedziła msza św. którą koncelebrowali: ks. Janusz Stańczuk, o. Marek Kotyński, ks. Marcin Szczerbiński i ks. Paweł Walkiewicz. Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Krzysztof Pawlina.

Czytaj dalej

Uroczysta Msza święta na zakończenie Roku Akademickiego

Dnia 8 czerwca zapraszamy wszystkich studentów na uroczystą Mszę św. dziękczynną za mijający rok akademicki. Msza święta, pod przewodnictwem Rektora PWTW, ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny rozpocznie się o godz. 13.00 w kaplicy. W czasie Mszy zostaną wręczone dyplomy ukończenia kursu dla absolwentów drugiego roku Studium Małżeństwa i Rodziny oraz absolwentów Studium Animacji Małżeńskiej.

Promocje magisterskie, doktorskie i habilitacyjne na Papieskim Wydziale Teologicznym

30 maja 2019 r. w Kościele Seminaryjnym w Warszawie odbyła się uroczystość promocji magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Dyplomy wręczył Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum w Warszawie, ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Na wstępie uroczystości, ks. Pawlina podziękował promotorom prac, recenzentom i profesorom za ich wieloletnią posługę, za przygotowanie tych, „którzy dojrzeli do tego, by o Bogu światu opowiadać”.

Zwracając się do promowanych, ks. Rektor zwrócił uwagę, iż trzeba dziś stanąć na drogach, na których ludzie odchodzą od Kościoła. „Nie wystarczy tylko stanąć, ale trzeba być drogowskazem być mocnym świadkiem, aby ludzie wiedzieli gdzie jest Chrystus, gdzie jest Bóg” – podkreślił. Przekonywał, że chodzi nie tylko o mówienie o Bogu, ale takie postępowanie, aby ludzie spotkali Chrystusa widząc jak On żyje w nas.


Czytaj dalej

Wiosenny zjazd studentów e-PWTW

 To już ostatni w tym roku akademickim zjazd studentów niestacjonarnych w systemie blended-learning. Tradycyjnie w środę uroczystej Mszy świętej przewodniczył rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina. W homilii zwrócił uwagę na to, że tak jak w życiu codziennym nie brakuje nam różnych trudności, tak też droga akademicka nie jest pozbawiona przeszkód. Jednak studiując teologię nie można się zniechęcać, a raczej ewentualne porażki należy traktować jako okazję do bardziej wytężonej pracy. Studiujemy teologię nie tylko dla siebie, ale także dla innych ludzi często szukających sensu życia.

Na studiach w systemie blended-learning uczy się obecnie 160 osób z Polski i z zagranicy. Rekrutacja już trwa – szczegóły na platformie: e-pwtw.pl

Serdecznie zapraszamy.

Galeria

UWAGA STUDENCI VI ROKU!

Egzamin ex universa theologia odbędzie się 1 czerwca, godz. 9.30
Komisja:
Pismo Święte – S. dr Judyta Pudełko PDDM
Teologia dogmatyczna – Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. PWTW
Teologia moralna – Ks. dr Jan Konarski
Teologia fundamentalna – Ks. dr Arkadiusz Szczepanik

Tezy dostępne są tu: https://www.pwtw.pl/studia-niestacjonarne/  – Do pobrania

Zakończenie Studium Formacyjnego Sióstr

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych odbyło się zakończenie studium formacyjnego organizowanego przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i PWTW. Ksiądz Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Krzysztof Pawlina,  w czasie homilii podczas mszy świętej powiedział, że rzeczywistość nie składa się tylko ze świętowania. Święta są po to, by coś uczcić, nabrać siły, żeby coś głębokiego przeżyć. Dlatego wręczenie dyplomów to dzień szczególny, ale to tylko jeden dzień. W naszym życiu najwięcej jest zwykłych dni. Kolorem dominującym w naturze jest kolor szary. I jak twierdzi Pissarro, jeden z ojców impresjonizmu, właściwie ten szary jest bardzo trudny do uchwycenia. Uchwycić szarość i z niej uczynić kolor życia. Umieć malować szarością – to jest sztuka. Dla większości z nas szarość jest czymś nudnym. Kiedy uchwyci się szarość, wtedy żyje się głębiej. Dlatego ksiądz Rektor życzył wszystkim zebranym, żeby starali się nauczyć żyć szarością, która nadaje głębie życiu.

Galeria